Taxaties in rust- en foerageergebieden ganzen

grauwe ganzen op het landDe oude subsidieregeling (PSAN ganzenopvang) werd uitgevoerd door Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl). De taxaties binnen die regeling werden in opdracht van RVO.nl automatisch door het Faunafonds uitgevoerd.

Boeren buiten de foerageergebieden konden de schade door het Faunafonds laten taxeren na het indienen van een verzoekschrift. De PSAN ganzenopvangregeling loopt gefaseerd af gedurende de seizoenen 2012/2013 tot en met 2014/2015.

Na afloop van PSAN ganzenopvangregeling worden geen automatische taxaties in rust- en foerageergebieden voor ganzen meer uitgevoerd.

Boeren met grond binnen de aangewezen rust- of foerageergebieden dienen zelf een verzoekschrift bij het Faunafonds in te dienen om de schade te laten taxeren. Het indienen van een verzoekschrift verloopt via de website www.faunaschade.nl. Het behandelbedrag dat bij het indienen van een verzoekschrift moet worden betaald, wordt door het Faunafonds terugbetaald.

Voor meer informatie over het indienen van een verzoekschrift kan men contact opnemen met de Unit Faunafonds van BIJ12 (www.bij12.nl).  Uitzondering hierop is provincie Friesland. Het Friese college heeft het Faunafonds opdracht gegeven om wel automatische taxaties uit te laten voeren in de aangewezen rustgebieden.  bron: Faunafonds, 25/02/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk