Tegemoetkoming in schade aan najaarsgras door ganzen alleen in Noord-Holland en Gelderland

De provincies besloten een aantal jaren geleden faunaschade door ganzen aan blijvend grasland in de maand oktober niet langer te vergoeden. De provincies Gelderland en Noord-Holland maken daar een uitzondering in door in bepaalde gevallen wel een tegemoetkoming te verlenen bij schade aan najaarsgras.

De provincie Gelderland verleent wel een tegemoetkoming voor schade op percelen binnen aangewezen Vogelrichtlijngebieden. De reden hiervoor is dat ondersteunend afschot voor schadebestrijding in Vogelrichtlijngebieden niet mogelijk is.

De provincie Noord-Holland verleent bij uitzondering een tegemoetkoming in schade binnen alle Natura 2000-gebieden waar geen verjaging met ondersteunend afschot op ganzen is toegestaan. Dit zijn de gebieden Eemmeer en Gooimeer Zuidoever, llperveld, Varkensland, Oostzanerveld en ’t Twiske, Polder Zeevang, Eilandspolder, Duinen Den Helder- Callantsoog, Zwanenwater en Pettemerduinen, Abtskolk en De Putten, Noordhollands Duinreservaat, Kennemerland-Zuid, Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer.

Ook geldt een tegemoetkoming in schade op percelen in Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder waar geen verjaging met ondersteunend afschot in oktober mag plaatsvinden. Verder geldt een tegemoetkoming op percelen binnen de zonering voor externe werking van de voorgenoemde Natura 2000-gebieden waar verjaging met ondersteunend afschot niet is toegestaan. De tegemoetkoming geldt ook wanneer de schade veroorzaakt is door Canadese ganzen in de deze Natura 2000-gebieden of in de zonering voor externe werking waar verjaging met ondersteunend afschot niet mogelijk is.

bron: Bij12, 19/09/19

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.