Terechte ontheffing voor schadebestrijding smienten Overijssel

koppel smienten

De rechtbank Zwolle heeft de provincie Overijssel in het gelijk gesteld bij de bestrijding van schade aan landbouwgewassen door smienten in delen van Overijssel. Een ontheffing om smienten door wildbeheereenheden te mogen verjagen met behulp van afschot is door de provincie terecht verleend, zo stelt de rechtbank.

De Faunabescherming had de rechtbank in een beroepsprocedure gevraagd om de provincie op te dragen die ontheffing in te trekken. Volgens de rechtbank heeft de provincie echter voldaan aan alle wettelijk criteria die voor deze ontheffing gelden. Met de ontheffing kan belangrijke schade aan landbouwgewassen door smienten voorkomen worden.

De provincie heeft in 2014 de Faunabeheereenheid Overijssel op basis van de Flora en Faunawet een ontheffing verleend voor het laten verjagen van smienten met behulp van afschot. Deze ontheffing geldt voor de periode van 1 november tot 1 mei in delen van Overijssel. De rechtbank is van mening dat de provincie voldoende aangetoond heeft dat in de gebieden waar de ontheffing geldt in het verleden sprake is geweest van schade aan landbouwgewassen. De schade was zo omvangrijk dat er ook schadevergoedingen zijn uitgekeerd. De rechtbank kon zich vinden in het argument van de provincie dat preventieve maatregelen onvoldoende zijn om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. Volgens de rechtbank brengt het bestrijden van smienten de omvang van de smientenpopulatie niet in gevaar.

Zie voor meer informatie de uitspraak de rechtbank Zwolle.

bron: Provincie Overijssel, 17/06/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.