• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Toename van ganzenschade gemeld in Kop van Overijssel

Het aantal meldingen van schade door winterganzen in de Kop van Overijssel is in 5 jaar tijd toegenomen. Werd in 2013 nog voor 290.000 euro aangemeld bij BIJ12, in 2018 was dat 480.000 euro en in 2017 ervoor zelfs 575.000 euro. Het vastgestelde schadebedrag door overzomerende ganzen groeit ook, maar is fors minder. Dat bleek op een voorlichtingsbijeenkomst van LTO-afdeling Steenwijkerland. Daar liggen de bedragen tussen de 70.000 en 175.000 euro.

Afgaand op de stijging in schadebedragen lijken de extra inspanningen die worden geleverd om de populatie overzomerende ganzen in Noordwest-Overijssel terug te brengen nog geen meetbaar effect te hebben. Secretaris Henny van Koot van faunabeheereenheid Overijssel heeft er althans geen verklaring voor. “Jagers verjagen en schieten meer ganzen dan 2 jaar geleden en toch neemt de schade toe. Een verband kunnen we tot nog toe niet vinden.”

Nieuw is dat dit jaar in samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer ook nestbehandeling plaatsvindt in natuurgebieden Wieden en Weerribben. Jagers en boeren zijn er blij mee. “Ten opzichte van schieten is nestbehandeling veel efficiënter en diervriendelijker. Echter, bejaging met afschot blijft een onmisbaar middel”, zegt bestuurslid Arjan Kroes van LTO Noord Steenwijkerland.

Wildbeheereenheden in Overijssel en ook LTO Steenwijkerland verwachten dat juist de combinatie van nestbehandeling en verjaging met ondersteunend afschot de populatie ganzen significant omlaag kan brengen. Van Koot roept boeren en jagers daarom op vooral door te gaan op de ingeslagen weg. Dat betekent ganzen tellen, schades melden via BIJ12 en de samenwerking tussen boeren, jagers en terreinbeheerders op peil houden. Hij wijst erop dat Overijssel de vergoedingsprocedure strikt handhaaft.

bron: Nieuwe Oogst, 24/04/19

image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.