Toestemming FBE Friesland voor bestrijding ganzen met CO2

ganzen die waken

De provincie Friesland geeft toestemming aan de Fauna Beheereenheid (FBE) voor het bestrijden van zomerganzen met CO2. Eerder stemden Gedeputeerde en Provinciale Staten in met het gebruik van CO2. Dit gebeurde tijdens de vaststelling van het Friese Ganzenakkoord in 2014. Daarna was het nog wachten op toestemming van de Europese Commissie. Dit kwam er begin mei 2015.

De aantallen zomerganzen (die hier het hele jaar blijven) stijgt sterk. Deze vormen een steeds groter probleem voor de luchtvaartveiligheid, landbouw en natuur. De inzet van CO2 draagt bij aan het terugbrengen van schade aan landbouwgronden.

Henk de Vries, directeur It Fryske Gea: “We houden ons als It Fryske Gea aan de afspraak om dit maatschappelijke probleem mee op te lossen. Het prikken van eieren en het jagen op koppelvormende ganzen hebben te weinig effect. We worden daardoor gedwongen dit middel in te zetten om het aantal zomerganzen te verminderen. Bij deze groepsgewijze vangactie gaat het om enkele honderden zomerganzen. Voorwaarde van onze medewerking is dat er door deze vangactie tienduizenden winterganzen van de dood worden gered doordat er dan een langere rustperiode van vier maanden ingaat. Dit is met de provincie, jagers en boeren overeengekomen”.

Het doden van ganzen met behulp van CO2 roept verschillende gevoelens op in de maatschappij. Om die reden is onder andere de Raad voor Dierenaangelegenheden gevraagd hierover advies uit te brengen. In dit advies van 17 december 2012 stelt de Raad: ‘Als het gaat om populatiereductie (dit betreft grote aantallen) of om de veiligheid van het vliegverkeer is het gebruik van CO2-gas de meest aanvaardbare methode, gevolgd door afschot’. De Raad noemt daarbij dat het hier gaat om ‘noodzakelijk lijden’. Noodzakelijk omdat er een maatschappelijk doel is geformuleerd. In dit geval het verminderen van schade aan gronden door ganzenvraat.

bron: Provincie Friesland, 02/06/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk