Tot 30 september aanvragen vergoeding BOA-opleiding.

Groene particuliere werkgevers kunnen in de maand september een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van wettelijke scholing van nieuwe buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) en voor her- en bijscholing van bestaande boa’s. Nieuw is dat de regeling nu voor meer BOA’s openstaat dan voorheen, zoals voor vrijwilligers en jagers die boa zijn.

Groene boa’s in het buitengebied worden in toenemende mate geconfronteerd met overtredingen en misdrijven op het gebied van afvaldumping, stroperij en andere illegale praktijken die raken aan openbare orde en veiligheid. Hierdoor worden extra opleidingseisen aan boa’s gesteld en dit betekent hogere opleidingskosten. De minister van Veiligheid & Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken hebben daarom besloten 125.000 euro ter beschikking te stellen in 2016 om groene particuliere werkgevers tegemoet te komen in deze kosten.

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is door het ministerie gevraagd de vergoeding richting de groene particuliere werkgevers te coördineren.

Zie voor meer informatie de site van de VBNE.

bron: FPG, 02/08/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.