• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Tot nader order worden geen jachtaktes verlengd door de politie.

 
Van de Nationale Politie hebben wij bericht ontvangen dat de verlenging van de aktes tijdens de uitbraak van het coronavirus, voorlopig worden stopgezet. 

De politie heeft de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven en jachtakten voor een nader te bepalen periode te laten verlengen.

De afdelingen Korpscheftaken zijn geïnformeerd om uitvoering te geven aan de maatregel.

Zodra er meer informatie beschikbaar is over de voorgestelde verlenging brengen wij u op de hoogte.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.