Tot nu toe 104 met Afrikaanse varkenspest besmette zwijnen gevonden in Belgisch Luxemburg

Sinds 13 september werden bij 104 wilde zwijnen in de regio van Etalle in de Belgische provincie Luxemburg besmettingen ontdekt met Afrikaanse varkenspest. Inmiddels zijn er meer dan 188 kadavers van everzwijnen geanalyseerd, 157 binnen het veiligheidsgebied van 63.000 hectare. De meeste besmette dieren werden aangetroffen in de dorpjes Buzenol, Ethe en in het militaire domein Lagland bij Aarlen.

De besmetting is nog steeds beperkt gebleven tot de afgebakende zone en er hoeven geen extra varkensbedrijven te worden geruimd. Eind deze week zal blijken of er minder besmette zwijnen worden gevonden en of er geen infecties zijn buiten het afgebakende gebied. Aan het eind van deze week zijn er 6 weken voorbijgegaan sinds de eerste melding. Eventuele besmettingen buiten het gebied zouden zich hebben moeten manifesteren.

bron: Pigbusiness, 22/10/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.