Tsjechië levert bewijs dat AVP te verslaan is

Tsjechië hield consequent vast aan voorschriften, rekende af met AVP en is nu een jaar ziektevrij.

Het ging in Tsjechië mis op 21 en 22 juni 2017 in Příluky u Zlína, in het Zlín-district. Daar werden 2 dode, wilde zwijnen gevonden. De nationale veterinaire dienst Jihlava bevestigt op 26 juni 2017 dat het AVP is. Half april 2018 zijn 230 AVP-gevallen in wilde zwijnen bevestigd, waarvan 212 dood aangetroffen dieren en 18 afgeschoten zwijnen.

Het verzamelen van dode wilde zwijnen gebeurt volgens een protocol om versleping van de ziekte te voorkomen .

De meest recente AVP-gevallen dateren van 8 februari 2018 (afgeschoten wilde zwijnen) en van 15 april 2018 (dood gevonden zwijnen). Alle positieve gevallen zijn aangetroffen in een gebied van slechts 89 km2. In reguliere varkenshouderijen is geen AVP geconstateerd. Het land is nu ruim een jaar AVP-vrij.

Veterinaire controlemaatregelen en preventie

Na de ontdekking van de eerste AVP-positieve zwijnenkarkassen nam de Tsjechische overheid meteen veterinaire maatregelen. In overeenstemming met de Richtlijn 2002/60/EC van de Europese Commissie en de nationale wetgeving.

Het besmette gebied is 27 juni 2017 in kaart gebracht. Het gebied rondom het besmette gebied – waar intensief gejaagd mocht worden – is vastgesteld op 13 juli 2017. De risicogebieden zijn vastgesteld op basis van het reguliere toezicht en het verspreidingsgebied van de zwijnen.

Autoriteiten startten een actieve zoektocht naar karkassen van wilde zwijnen in het besmette gebied

De veterinaire maatregelen betreffen onder andere een jachtverbod in het besmette gebied en een voerverbod van wilde zwijnen. Onderzoek naar de epidemiologische situatie is in het hele besmette gebied uitgevoerd.

De autoriteiten starten een actieve zoektocht naar karkassen van wilde zwijnen in het besmette gebied. Lokale jagers voeren de zoektocht uit, volgens de hygiëneprotocollen. Voor elk dood wild zwijn beuren ze geld.

Erkende dierenartsen nemen de monsters. Aan de rand van de hoogrisicozone is geur- en elektrische afrastering geplaatst. De kernzone is 57 km2. Niemand mag de zone binnen zonder toestemming.

Jagen in het kerngebied

Jagen is strikt verboden in het kerngebied. Uitzonderingen waren er later wel, maar alleen voor erkende lokale jagers die door de Tsjechische veterinaire dienst (SVA) zijn getraind op gebied van biosecurity.

De SVA trainde zo’n 1.300 jagers. Er is alleen individuele jacht toegestaan, nadat er voldoende gegevens zijn verzameld over de verspreiding van de ziekte. Die gegevens hebben vooral betrekking op de laagrisicozone.

De vondst van een karkas van een dood, jong zwijn. Die zijn ook getest op het virus en besmettingsrisico - foto: SVA.

De vondst van een karkas van een dood, jong zwijn. Die zijn ook getest op het virus en besmettingsrisico – foto: SVA.

Ook in de hoogrisicozone zijn gegevens verzameld die vanaf 11 september 2017 bekend zijn gemaakt. Alle wilde zwijnen die in het besmette gebied bejaagd werden, moesten veilig af worden gevoerd naar destructiebedrijven, waar ze werden getest op AVP.

Om het aantal zwijnen in het hoogrisicogebied verder te reduceren, zijn scherpschutters van de politie ingezet

Karkassen zijn identificeerbaar met een zegel en werden in een plastic zak naar de dichtstbijzijnde weg gedragen voor transport naar het destructiebedrijf.

Om het aantal zwijnen in het hoogrisicogebied verder te reduceren, zijn scherpschutters van de politie ingezet. Dat startte op 16 oktober 2017. De schutters schoten 157 wilde zwijnen, 8 daarvan testten positief voor AVP.

De gewenste reductie van het aantal wilde zwijnen in het kerngebied werd gehaald. Maar ook buiten het kerngebied werd AVP geconstateerd.

Zoektocht naar zwijnenkarkassen

Karkassen van wilde zwijnen vormen het grootste risico voor de verspreiding van AVP. Daarom is tussen 22 maart 2018 en 22 april 2018 een intensieve zoektocht gestart naar karkassen.

Voor elk karkas werd een premie uitgeloofd. Gedurende deze maand zijn 56 karkassen gevonden. Waarvan 10 AVP-positieve, die alle 3 tot 6 maanden oud waren. Monsters met positieve resultaten zijn naar het Europese Referentielaboratorium voor AVP in Madrid gestuurd.

Dit laboratorium bevestigde de vondst van AVP. Kweektesten tonen dat er geen levend virus in de monsters zit en dat de karkassen geen risico vormen voor de verspreiding van AVP.

Er kwam ook een verbod op het houden van varkens in backyard-boerderijen in hoogrisicogebied

Tegelijkertijd doet de SVA er alles aan om AVP weg te houden bij reguliere varkens. De biosecurity op bedrijven wordt sinds juli 2017 officieel gecontroleerd. Een van de kerntaken in het besmette gebied is het verlagen van het risico op ziekte-insleep en het voorkomen van contact tussen wilde zwijnen en reguliere varkens.

Voor het transport van varkens is toestemming nodig van de SVA. Het is daarnaast verboden om stro en gras als voer te gebruiken en om graangewas van de meest recente oogst uit het besmette gebied te voeren.

Varkens moeten in de stal blijven en boeren en bezoekers gebruikten speciale kleding en schoenen in de stallen. Er kwam ook een verbod op het houden van varkens in backyard-boerderijen in het hoogrisicogebied.

In de Zlín-regio zijn alle varkenshouderijen in kaart gebracht. Onder meer de plicht om varkenstransporten te monitoren, minimaliseert het risico op verspreiding van AVP - foto: Fotostudio Atelier 68.

In de Zlín-regio zijn alle varkenshouderijen in kaart gebracht. Onder meer de plicht om varkenstransporten te monitoren, minimaliseert het risico op verspreiding van AVP – foto: Fotostudio Atelier 68.

Alles in kaart gebracht

In de Tsjechische Zlín-regio zijn alle varkenshouderijen in kaart gebracht. De plicht om varkenstransporten te monitoren, een systeem voor vroege detectie, regelmatige bezoeken van dierenartsen en een systeem om zieke of dode dieren te testen op varkenshouderijen minimaliseren het risico op verspreiding van AVP.

Dit alles resulteert er in dat geen AVP wordt aangetroffen buiten het besmette gebied. Niet bij zwijnen en niet bij reguliere varkens.

In heel Tsjechië testen de autoriteiten nog steeds dode zwijnen op het virus. Het voeren van wilde zwijnen is verboden, uitgezonderd voor de jacht. Er loopt nog steeds een monitoringprogramma en preventieve maatregelen bij varkenshouders zijn van kracht.

Officiële boerderijcontroles richten zich nog steeds op bioveiligheid. Tenslotte is er een verbod op het voeren van reguliere varkens met keuken- of cateringafval

Herkomst van besmetting blijft vaag

  1. Het was onmogelijk om de exacte bron van de besmetting te achterhalen, maar dankzij genotypering is wel duidelijk dat het dezelfde stam is die al sinds 2007 in Oost-Europa rondwaart.
  2. Gezien de afstand van de dichtstbijzijnde uitbraak kan worden aangenomen dat het virus door menselijke activiteit is overgebracht. De uitroeiing van AVP was succesvol dankzij:
    1. het niveau van toezicht, dat er voor zorgde dat het eerste AVP-geval in een vroegtijdig stadium werd ontdekt.
    2. de veterinaire maatregelen, die ervoor zorgden dat AVP zich niet verder verspreidde in de populatie wilde zwijnen. Daarom werden alle positieve gevallen in een klein gebied in het Zlín-district gevonden (slechts 89 km2).
    3. de significantie vermindering (bijna een complete depopulatie) van het aantal zwijnen in het gebied met de positieve AVP-gevallen. Dit leidde ertoe dat de verspreiding van het virus stopte.
    4. de veterinaire maatregelen die ervoor zorgden ervoor dat de introductie van AVP bij reguliere varkens niet plaatsvond.

Bron:Boerderij

Medeauteurs: Petra Charvátová, Richard Wallo, Tomáš Jarosil en Petratrán

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.