• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Uitbraak vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Dalfsen

Van:  FBE Overijssel

aan:  alle WBE’s en alle jacht(akte)houders Overijssel

Betreft: uitbraak vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Dalfsen

zie: https: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/07/27/vogelgriep-vastgesteld-op-pluimveebedrijf-in-dalfsen

Nieuwsbericht | 27-07-2022

In Dalfsen (provincie Overijssel) is op een vleeseendenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant.

Er gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied verboden te jagen (beheer en schadebestrijding) in gebieden, waar dat watervogels kan verstoren.

Zie voor de kaart:   https://www.rvo.nl/dierziektenviewer/

Of de bijlage met de kaart

De FBE verzoekt u kennis te nemen van art. 29 van de maatregelen.

De maatregelen zijn van toepassing op het toezichtsgebied.

Artikel 29 Verbod jagen en doden van wild

1. In afwijking van artikel 3.20, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het verboden te jagen
op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.
2. Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden, voor zover dat watervogels
betreft of watervogels kan verstoren, zo nodig onder opschorting van bestaande vrijstellingen of
ontheffingen.  En verder.

Met vriendelijke groet,

De Faunabeheereenheid Overijssel

info@fbeoverijssel.nl

NB. voor de zekerheid verstuurd aan alle WBE’s en jacht(akte)houders in Overijssel, het gaat echter uitsluitend om het gebied op de kaart in de 10 km regio om Dalfsen.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.