Uitnodiging Algemene Ledenvergadering NOJG 13 mei 2015 Ugchelen/Apeldoorn

Logo NOJGDe Algemene Ledenvergadering  van de NOJG zal plaatsvinden op woensdag 13 mei 2015,

Locatie : Hotel de Cantharel | van Golsteinlaan 20 | Ugchelen – Apeldoorn

Aanvang: 20.00 uur.

Geachte lid/Wbe,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NOJG op 13 mei a.s. De zaal is open vanaf 19.30 uur alwaar u, na uw aanmelding van koffie of thee wordt voorzien.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Spreker Tok Poortvliet, onderwerp: “Nederland ganzenland”.
 3. Pauze
 4. Ingekomen stukken en mededelingen.
 5. Verslag van de ledenvergadering 6 november 2014 ( zie hiervoor de december uitgave 2014 van J&B)
 6. Jaarverslag 2014
 7. Financieel verslag 2014
  1. Jaarstukken
  2. verslag kascommissie
 8. Benoeming nieuw lid kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing (herbenoeming aftredende leden en benoeming nieuwe leden)
 10. Verloting (Leica verrekijker met afstandsmeter)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting.

NB: Alle stukken t.b.v. de agenda liggen bij de secretariaten van de regio’s ter inzage, een kopie van het verslag van ledenvergadering van 6 november 2014, wordt bij het intekenen voor de vergadering op verzoek verstrekt.

In afwachting van een goede opkomst,

Het bestuur

De voorzitter, G.J. Oplaat

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk