• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Uitnodiging Algemene ledenvergadering NOJG – donderdag 16 mei 2019 te Heteren

Geacht lid / WBE,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NOJG in zalencentrum ‘de Bongerd’ te Heteren op donderdag  16 mei a.s.

De zaal is open vanaf 19.30 uur alwaar u, na uw aanmelding, van koffie of thee wordt voorzien.

De voorzitter,

G.J. Oplaat

 

Datum: Donderdag 16 mei 2019

Locatie: Zalencentrum ‘de Bongerd’, Flessestraat 54, 6666 CR te Heteren

Tijdstip: Aanvang 20.00 uur

 

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Inleiding over het thema ‘de wolf in Nederland’. Maurice La Haye van ‘Wolven in Nederland’ verzorgt deze lezing

Pauze

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 2. Verslag Ledenvergadering 15 november 2018 (zie Jacht & Beheer december jl.)
 3. Jaarverslag 2018
 4. Financieel verslag 2018
 5. A. Jaarrekening en balans
 1. verslag kascommissie
 1. Benoeming nieuw lid kascommissie
 2. Presentatie NOJG familiedag
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

NB: Alle stukken t.b.v. de agenda liggen bij de regio-secretariaten ter inzage.

In afwachting van een goede opkomst,

Het bestuur

 

image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.