• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering NOJG – donderdag 30 september 2021 te Heteren

 

Geachte leden NOJG,

hierbij nodig ik U uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NOJG in Zalencentrum de Bongerd, Flessestraat 54 te Heteren op donderdag 30 september a.s.

De zaal is open vanaf 19:30 uur alwaar U, na aanmelding, van koffie of thee wordt voorzien.

 

De agenda van deze avond ziet er als volgt uit:

1.Opening door de voorzitter

2.Ingekomen stukken en mededelingen

3.Herbenoeming bestuursleden

4.Rekening 2019

5.Kascontrole 2019

6.Jaarverslag 2020

7.Rekening 2020

8.Kascontrole 2020

9.Benoeming leden kascontrole commissie

PAUZE

10.Beleid 2022

11.Begroting 2022

12.Statutenwijziging

13.Rondvraag

14.Sluiting

 

In afwachting van en hopende op een goede opkomst,

 

De Voorzitter

Gert Jan Oplaat

 

Reacties zijn gesloten.