Uitnodiging Algemene Ledenvergadering NOJG regio Overijssel – 12 februari 2019 te Mariënheem

UITNODIGING

 ALGEMENE LEDENVERGADERING

NOJG REGIO OVERIJSSEL

Datum       : 12 februari 2019

Tijd   : 20.00 uur

Locatie      : De Kruidentuin, Hellendoornseweg 1,  8106 AH Mariënheem

 

AGENDA:

1. Opening en welkom

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen vorige vergadering dd. 06 februari 2018

4. Bestuurszaken

—Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Brinkman en Peter Hodes

—Aftredend en herkiesbaar: Ineke Kromhof

—Vacature Algemeen bestuurslid

5. Financiën

—Financieel jaarverslag 2018

—Begroting 2019

6. Verslag kascommissie

—kascommissie: Peter Venhuis en Sander Mensink

7. Leden kascommissie

—benoeming reserve lid kascommissie

8. Algemeen jaarverslag 2018

9. PR-zaken

—Regionale evenementen of beurzen

10. Rondvraag

11. Sluiting formele deel ledenvergadering

——————————————————————–

Pauze

1. Spreker: de heer Henny van Koot, Ambtelijk secretaris FBE Overijssel.

2. Sluiting

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.