Uitnodiging Algemene ledenvergadering Regio Friesland 18 maart 2016

cropped-Logo-NOJG-512.jpgAan alle NOJG leden en WBE’s in de Regio Fryslan/NOP:

Reserveer deze datum svp  in uw agenda:

De ledenvergadering voor regio Fryslan/NOP is  bepaald  plaats te vinden op:

Vrijdag, 18 maart aanstaande , aanvang 20.00  uur in “ de Twee Gemeenten”  te Irnsum.

Naast de gebruikelijke agenda en jaarverslag,  zal een presentatie plaatsvinden die gaat over de Otter en het voorkomen van dit dier in en om de Deelen.

We hebben jullie veel te vertellen over regionale actualiteiten en de stand van zaken op diverse dossiers, waar we aan gewerkt hebben.

De inmiddels gebruikelijke verloting staat ook nu weer op het programma, evenals ons voornemen in de pauze vooral met elkaar contacten opnieuw te kunnen aanhalen.

Ook zullen we enige gasten uitnodigen, waarmee wij samenwerken en/ of die onze belangen hebben geholpen te verdedigen in het afgelopen jaar.

Ook hopen we, dat de nieuwe vertegenwoordiger Jacht in de FBE, de heer Henk de Bruin, zich op deze avond vrij kan maken om zich aan ons voor te stellen en wellicht enige vragen te beantwoorden.

Een schriftelijk convocatie met daarin een relevant document over de positionering van de NOJG inzake het predatie en lichtbak beleid zal u rechtstreeks, enige dagen tevoren worden toegezonden samen met de notulen en de formele agenda. (Wij verzoeken u, dit als voor leden bestemde informatie te behandelen, en bespreken dit graag verder met u ter vergadering.)

Vooral de verheugende toename van nieuwe WBE’s als lid van de NOJG, en de doorgaande groei van leden in het algemeen, en  actualiteiten in Friesland op het gebied van de inzet voor een goed lichtbak- en predatie beheer beleid doen ons bestuur hopen op een grote opkomst.

  • Al onze Fryske en NOP leden, en betrokken WBE’s willen we daarom nu reeds, via deze vooraankondiging, vragen deze datum en tijd  alvast in de agenda te reserveren, en daardoor als achterban goed vertegenwoordigd te zijn op deze avond.

 

Namens het bestuur, heel graag tot ziens op18 Maart, in Irnsum!

Peter Kempen

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.