• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

UITNODIGING REGIO LEDENVERGADERING -Donderdag 25 april 2019 – Hotel Eetcafé Duhoux te Wirdum

Regio Fryslân-NOP

UITNODIGING REGIO LEDENVERGADERING

Donderdag 25 april 2019, Aanvang 20:00

Locatie: Hotel Eetcafé Duhoux te Wirdum

 

Geachte lid in de Regio Fryslân-NOP,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Regio Ledenvergadering van de NOJG te Wirdum. De zaal is open vanaf 19:45 alwaar u, na uw aanmelding, van koffie of thee wordt voorzien.

   De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

   Jaarverslag Regio Bestuur

  1. Opening door de voorzitter
  2. Verslag van activiteiten
  3. Ingekomen vragen
  4. Samenstellingswisseling Bestuur:

Bestuurslid Gerrit van der Stouwe is aftredend en niet herkiesbaar.

Het Regio Bestuur draagt Johannes Kootstra voor als kandidaat opvolger.*

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

   Pauze

   Fjildferhalen, door: Gjald de Groot     

De Groot is een natuurman in hart en nieren en jarenlang varkensboer en voorzitter van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten geweest. Daarnaast is hij een begenadigd schrijver en verteller van boeiende natuur verhalen.

Om uw vragen en/of opmerkingen correct te kunnen beantwoorden, willen we u vriendelijk verzoeken deze vooraf kenbaar te maken via ons e-mail adres: fryslan-nop@nojg.nl 

In afwachting van een goede opkomst,

Het Regio Bestuur NOJG Fryslân-NOP

 

*Met zijn ruim 20 jaar ervaring als WBE bestuurder denken we een geschikte kandidaat in Johannes te hebben gevonden. Tegenkandidaten kunnen tot zeven dagen voor de vergadering worden ingediend bij de Secretaris.

image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.