Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering – Regio Gelderland donderdag 6 april 2017 te Harderwijk


NOJG Gelderland nodigt u van harte uit voor onze jaarlijkse vergadering op:

Donderdag 6 april in Harderwijk

Locatie:  Schietbioscoop Van Seventer | Kolbaanweg 5 | 3845 LJ Harderwijk

Inloop: 19.30 uur

Aanvang: 20.00 uur

Agenda 

  1. Opening

  2. Ingekomen stukken

  3. Notulen, zie: Notulen ALV Regio Gelderland 160406

  4. Financiën

  5. Bestuurszaken/verkiezing

  6. Ganzen

  7. Faunaplatform

  8. Rondvraag

  9. Tombola

BESTUURSVERKIEZING:
De komende ALV zijn Piet van Bentum en Marian Mijnhardt aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich nog T/M 31 MAART aanmelden via gelderland@nojg.nl.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen

SCHIETBIOSCOOP:

Na de vergadering (rond 21 uur), is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de schietbioscoop. De kosten zijn voor eigen rekening en bedragen €10,00 voor 10 schoten.

Wilt u uw eigen wapen hiervoor gebruiken, dan dit graag aanmelden per mail bij info@schiet-bioscoop.nl.

NB: Denk aan legitimatie en jachtakte!!

Toelichting

FAMILIEDAG NOJG 10 juni 2017

Lijkt het u leuk om te helpen bij de organisatie van de familiedag, geef u dan op bij Gerard Pohlmann: g.pohlmann@upcmail.nl of 06-24550571.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.