• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Uitnodiging voor de 6e Reewild Geweien tentoonstelling Vereniging Het Reewild regio Veluwe-Rivierenland – 22 maart 2019 te Ommeren

Vereniging Het Reewild regio Veluwe-Rivierenland, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de samenwerkende WBE’s in Rivierenland organiseren op vrijdag 22 maart 2019 de 6de Reewild Geweien tentoonstelling in het restaurant van:

K.S.V. de Betuwe, Ommerenwal 2, 4032 MZ Ommeren

Aanvang 19.30 uur

Tentoonstelling en leeftijdsbepaling

Vanaf 19:30 uur bent u welkom om uw in het afgelopen seizoen 2018/2019 geschoten reebokken aan de hand van de kakenop hun leeftijd te laten bepalen door onze keurmeesters. De geweien moeten op een schedelplankje worden aangeleverd om beschadigingen te voorkomen. Na vaststelling van de leeftijd worden de geweien tentoongesteld. Na afloop van de avond, omstreeks 22 uur, kunt u de gewei(en) weer meenemen.

Help ons

Het is voor de organisatie belangrijk om te weten hoeveel personen en geweien wij kunnen verwachten. U laat voor 4 maart 2018 aan uw reewildcommissie weten met hoeveel personen en geweien u komt met per gewei de onderstaande gegevens. Uw reewildcommissie stuurt de gegevens van uw WBE daarna door naar de organisatie.

Graag per gewei op de achterkant van het schedelplankje vermelden:

  1. de datum van afschot;
  2. ontweid gewicht van het ree;
  3. het nummer van het wildmerk.

Alle bokken inclusief valwild

We willen graag dat alle in het jachtseizoen 2018/2019 geschoten en dood gevonden bokken worden ingebracht. Dit om aan medebeheerders en anderen te laten zien wat er in Rivierenland aan reeën leeft.

Nadat de leeftijd van alle bokken is vastgesteld, zal Gerard van Heiningen een presentatie geven over schottekens en nazoek. Gerard is oud jachtopzichter en al jaren actief bij de Stichting Groen Netwerk die op de Veluwe het valwild afhandelt. Daarnaast doet hij ook nazoek bij populatiebeheer.

De organisatie biedt u een kop koffie of thee aan. Verdere consumpties zijn voor eigen rekening.

Graag tot 22 maart!

Vereniging Het Reewild regio Veluwe-Rivierenland

KNJV regio Rivierenland

Samenwerkende WBE’s Rivierenland

 

Nog vragen?: Albert Olde Daalhuis, e-mail: a.oldedaalhuis@upcmail.nl   T: 06-27084302

Reacties zijn gesloten.