• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Uitvoering Faunabeheerplan beheer damherten Waterleidingduinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland start op 1 november

ZANDVOORT – Het afschieten van damherten in de duinen begint zondag 1 november t/m 31 maart 2021. Het plan is in deze tijd ruim 2000 hindes en jonge herten te doden in de Waterleidingduinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 

Volgens tellingen van de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) waren er in april minimaal 3300 damherten in de duinen tussen IJmuiden en Noordwijk. Het aantal damherten moet drastisch omlaag om het volgens de FBE weer in balans te laten zijn met de overige natuurwaarden en de risico op schade en overlast in de omgeving.

Volgens een rapportage van de FBE is de doelstelling van 600 tot 800 damherten in de Waterleidingduinen en 200 in Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 2022 te halen. “Die ambitie hangt nog wel af van de beheermogelijkheden die de provincie Noord-Holland geeft in een nieuwe Faunabeheerplan dat binnenkort openbaar wordt”, zegt directeur Patty Laan van de Faunabeheereenheid.

Streefaantal

De beheerders Waternet en PWN richten zich de komende vijf maanden op het afschieten van tenminste 1700 damherten in de Waterleidingduinen en 420 in het Nationaal Park. De focus ligt op vrouwtjes en jonkies om zo sneller het doel te bereiken. “Door zo snel mogelijk het streefaantal te bereiken, zorgt dat er op de lange termijn voor dat je minder herten hoeft af te schieten. De ingreep moet zo kort mogelijk zijn”, vertelt Laan.

Vorig winterseizoen zijn in drie gebieden in totaal 2640 damherten afgeschoten. In de Waterleidingduinen en het Nationaal Park daalt de omvang van de populatie.

De omstreden ingreep in de hertenpopulatie is volgens kenners nodig omdat te veel herten zorgen voor schade aan flora en fauna, schade aan het verkeer en schade aan landbouwgewassen. Laan: “Het hoofddoel is de biodiversiteit te laten toenemen. Helaas is daar afschot voor nodig.”

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.