• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Update Corona-maatregelen en jagen 18 november 2020

Regels voor binnen en buiten Corvid-19/Corona Maatregelen

17 november 2020, 19.30 uur: De informatie op deze pagina is aangepast op basis van de persconferentie van het kabinet.

De maatregelen die op 14 oktober 2020 golden zijn weer van kracht Dit zijn dus ook de maatregelen waarvoor de NOJG advies had opgevraagd bij het RIVM.

Bij de regels voor groepen en aantallen is er een verschil tussen woningen, plaatsen waar mensen zich vooral doorheen bewegen

Hierbij willen wij jullie dan ook weer informeren over het advies – jagen in groepsverband – dat de NOJG (Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer) desgevraagd van het RIVM (Tel:0800-1351)  heeft gekregen, en dat wij jullie nu bekend willen stellen. Wij hebben de afdelingen Korpscheftaken van alle Politieregio’s het advies van de RIVM doen toekomen, zodat ook zij hiervan op de hoogte zijn.

De maatregelen die op 14 oktober 2020 golden zijn weer van kracht  met ingang van 18 november 2020, deze nieuwe maatregelen voor het bestrijden van het Corona virus zijn voor geheel Nederland afgekondigd.

Hierin zijn ook regels opgenomen over Sport en Spel, zie de onderstaande tekst. Naar aanleiding hiervan heeft de NOJG op 15 oktober contact gezocht met de veiligheidsregio Limburg Noord, die hen naar het RIVM verwees en hun de vraag voorgelegd hoe e.e.a. geïnterpreteerd moet worden als gaat om jagen in groepsverband in een jachtveld, waarbij altijd sprake is van een oppervlakte van minimaal 40 ha.

Het RIVM gaf hierover aan, dat als aan de navolgende voorwaarden was voldaan er in groepen gejaagd kan worden;

 • De groepen mogen elk niet groter dan 4 personen zijn, die voor tijdens en na de jacht bij elkaar dienen te blijven op 1,5 meter afstand.
 • Er mogen meerdere groepen naast elkaar jagen, mits deze duidelijk te herkennen zijn als aparte groep, bijvoorbeeld door verschillend gekleurde veiligheidshesjes, petten of andere duidelijk waarneembare kleding per groep en op de afstand van 1,5 meter blijven in het jachtveld.
 • Het belangrijkste is dus altijd de onderlinge afstand van 1,5 meter in de groep en tussen de groepen onderling, dat men in de bubbel (groep) blijft en dat de groepen zich niet gaan mengen voor- tijdens en na de jacht.
 • Bij vervoer in het veld verplicht mondkapje op in de auto, als er anderen dan familieleden worden vervoerd.
 • Bijeenkomst thuis, schuur of jachthut mogen maar uit drie personen bestaan, dus ons advies is: deel van tevoren de groepen in en kom pas in het jachtveld bij elkaar en deel dan gelijk de groepen in die de gehele tijd van voor – tijdens en na de jacht bij elkaar blijven op 1,5 meter afstand.

Het blijft uiteraard altijd uw eigen verantwoordelijkheid over hoe u uw jachtpartij gaat inrichten.

Voor de zekerheid kunt u altijd contact opnemen met uw eigen Veiligheidsregio, of er evt. strengere maatregelen gelden in de uitgevaardigde en afgekondigde noodverordening, “Noodverordening COVID-19 of anders uw eigen afdeling Bijzondere wetten Korpscheftaken, om zo expliciete toestemming te vragen en dat vast te leggen.

Het advies van de RIVM is algemeen en krijgen wij niet op schrift, daar kunnen we achteraf niet op terugvallen.

Zie voor meer informatie:Nederlandse Maatregelen tegen het Corona-virus

 

ALGEMEEN;

Zoals overal gebruikelijk geldt:

 • Heeft U klachten, blijf dan thuis en laat U testen;
 • Mijd zoveel mogelijk drukke plekken;
 • Was uw handen;
 • Nies in uw elleboog;
 • En houd overal en altijd 1,5 meter afstand.

BIJEENKOMSTEN MAXIMAAL 4 PERSONEN GELDT VOOR BUITENACTIVITEITEN;

 1. Jagen in het kader van de jacht, beheer en schadebestrijding in een groep van 4 personen;
 2. Valwild afwikkelen maximaal 4 personen;
 3. Trainen en werken met de hond(en) maximaal 4 personen;
 4. Verrichten van buitenactiviteiten etc. maximaal 4 personen;
 5. Wilt U gezamenlijk oefenen op de schietbaan, dan met niet meer dan 4 personen in een groep.

MAATREGELEN – VERVOER – ONTVANGEN GASTEN THUIS ;

 1. Advies is om niet meer dan 3 personen – die niet tot uw huishouden behoren – te vervoeren in uw auto tijdens de jacht, beheer en schadebestrijding en om dan altijd een mondkapje te dragen;
 2. Wij adviseren om zo weinig mogelijk te reizen, dus ook voor de jacht;
 3. Meer dan 3 personen per dag – die niet tot uw huishouden behoren – thuis ontvangen, waarbij dit ook geldt voor het erf, schuur, jachthut, etc.;
 4. Met niet meer dan 4 personen afspreken om te jagen, beheer of schadebestrijding te doen;
 5. Na afloop van de jacht, beheer en schadebestrijding geldt de maximale samenkomst- en gezelschap grootte van 4 personen voor iedereen vanaf 13 jaar.

JAGEN IN DUITSLAND  OF REIZEN DOOR DUITSLAND OM TE JAGEN IN ANDER LAND EN DE CORONA MAATREGELEN

De afgelopen tijd hebben meerdere leden zich gemeld bij de NOJG met vragen over jagen in Duitsland nu daar ook strengere maatregelen zijn afgekondigd. Voor de grensregio’s met Duitsland zijn grensbewoners en andere bezoekers uit Nederland toegestaan, een kort bezoek te brengen om bijvoorbeeld te tanken of boodschappen te doen, waarbij ook buiten en in de winkels een mondkapje verplicht is te dragen.

NRW staat nog steeds drijfjachten toe

In een verordening ter bescherming tegen nieuwe besmettingen met het coronavirus heeft Noordrijn-Westfalen nu gespecificeerd hoe het vanaf 2 november verder gaat met drijfjachten.

Daar staat dat “evenementen voor de jacht, voor zover deze nodig zijn om het schieten van hoefdieren te vervullen of om epidemieën te voorkomen door de populatie wilde zwijnen te verminderen” toegestaan ​​zijn met inachtneming van bepaalde voorschriften.

Volgens het ministerie van Milieu NRW zijn andere (drijf)jachten momenteel niet toegestaan.

Dit betekent dat de minimale afstand van 1,5 meter in acht moet worden genomen. Om het jachtproces mogelijk te maken (groepen chauffeurs, verplaatsen met de auto, ophalen en het openbreken van wild), vaste “contactgroepen” van max. 5 mensen gevormd, die tijdens het jagen mogen samenwerken zonder de minimale afstand in acht te nemen, vertelde het ministerie van Milieu aan de redactie.

Als er meer dan 25 mensen aan de jacht deelnemen, moeten “mond en neusmaskers” worden gedragen. Naast de vereisten op het gebied van hygiëne en infectiebescherming, moet de traceerbaarheid van de deelnemers aan de jacht gedurende vier weken worden gegarandeerd. Er is geen limiet aan het aantal deelnemers aan de drijfjachten.

Hier vindt u de verordening van NRW (stand 30 oktober 2020) Corona-verordening-NRW-30.10

Wij adviseren om vooral te informeren bij Uw lokale contacten in de betreffende deelstaat, waar u wilt gaan jagen, wat de daar geldende corona maatregelen zijn.

 

Documenten:

17 november 2020, 19.30 uur: De informatie op deze pagina is aangepast op basis van de persconferentie van het kabinet.

 

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.


Sport en spel

Volwassenen sporten alleen met 1,5 meter afstand

 • Sportactiviteiten zijn beperkt mogelijk.
  • Alleen sporten die met een onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen zijn toegestaan.
  • Groepjes van maximaal 4 personen mogen samen sporten
  • Er worden geen wedstrijden gespeeld
  • Toeschouwers zijn niet toegestaan
  • Douches en kleedkamers bij sportlocaties zijn gesloten, behalve de kleedkamers bij zwembaden
  • Reserveren en gezondheidscheck is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar
  • Reserveren kan voor maximaal 4 personen of 1 huishouden
 • Voor binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Iedereen in het groepje houdt 1,5 meter afstand van elkaar. En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is tussen de groepjes en zij niet mengen.
 • Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit en de buitenruimte dat toelaat. Er moet een duidelijke afbakening zijn tussen de groepjes en zij mogen niet mengen.

Uitzonderingen op de regels voor sport en spel

 • Er is een uitzondering voor topsporters op aangewezen topsportlocaties en voor voetballers in de Eredivisie en Eerste divisie voor mannen.
 • Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen in teamverband sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club.
  • Er wordt geen competitie gespeeld.
  • Kinderen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.