• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Update Jagen in Engeland na Brexit

Zoals een heleboel onduidelijke of vage regels die er veranderen of bijgekomen zijn in het Verenigd Koninkrijk ná 1 januari jl. kunnen ook de regels voor het aanvragen van een Visitor’s Firearm Permit of Shot Gun permit per district/Graafschap verschillen. Ook voor de invoer van  jachtwapens zijn nog steeds geen uniforme regels bekend.

Het V.K. heeft zelf geen Europese Vuurwapenpas meer, maar het is niet duidelijk of alle politiedistricten onze EVP gewoon gaan erkennen.

Ik kan alleen de situatie en handelswijze van de politie in het Graafschap Hampshire waar ik onder val hier weergeven:

  • Aanvraagformulier laten indienen door een Engelse Sponsor
  • Geldige EVP of kopie van iedere pagina meegeven bij de aanvraag. Het moet namelijk afgestempeld worden door Engelse Politie
  • Kosten bedragen 20 pond
  • Permit wordt na ongeveer 6 weken geretourneerd naar de sponsor

De Hampshire police blijft vooralsnog de EVP gebruiken als bewijs, dat de aanvrager in het land van herkomst gerechtigd is dit wapen voorhanden te hebben.

Home office en Border Force hebben aangegeven, dat bij invoer van jachtwapens vooralsnog de door de Engelse Politie afgestempelde EVP en de Engelse Permit voldoende zijn. Maar wel met dien verstande, dat “waarschijnlijk” ook naar uw Nederlandse Jachtakte kan worden gevraagd, e.e.a. ter beoordeling van de controlerende ambtenaar.

Ik was nog niet in de mogelijkheid om naar mijn jachtgebied in Engeland te gaan door de Covid-19 maatregelen, dus hoe er in de praktijk aan de grens met de nieuwe regels wordt omgegaan door de Border Force, dat weet ik niet. Maar zodra ik daar ervaring mee heb opgedaan zal ik dat in een nieuwe update aan jullie mededelen.

 

Blijf veilig en gezond.

Consulent NOJG  Jagen in Engeland

René Brand

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.