• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Update -Jagen in groepsverband – en de Coronavirus Covid 19 maatregelen en advies RIVM

Rijksoverheid Coronavirus COVID-19 De Nederlandse aanpak en maatregelen

Hierbij willen wij jullie informeren over het advies – jagen in groepsverband – dat de NOJG (Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer) desgevraagd van het RIVM (Tel:0800-1351)  heeft gekregen, en dat wij jullie nu bekend willen stellen. Wij hebben de afdelingen Korpscheftaken van alle Politieregio’s het advies van de RIVM doen toekomen, zodat ook zij hiervan op de hoogte zijn.

Sinds 14 oktober zijn de nieuwe maatregelen voor het bestrijden van het Corona virus in Nederland afgekondigd. Hierin zijn ook regels opgenomen over Sport en Spel, zie de onderstaande tekst. Naar aanleiding hiervan heeft de NOJG contact gezocht met de veiligheidsregio Limburg Noord, die hen naar het RIVM verwees en hun de vraag voorgelegd hoe e.e.a. geïnterpreteerd moet worden als gaat om jagen in groepsverband in een jachtveld, waarbij altijd sprake is van een oppervlakte van minimaal 40 ha.

Het RIVM gaf hierover aan, dat als aan de navolgende voorwaarden was voldaan er in groepen gejaagd kan worden;

  • De groepen mogen elk niet groter dan 4 personen zijn, die voor tijdens en na de jacht bij elkaar dienen te blijven op 1,5 meter afstand.
  • Er mogen meerdere groepen naast elkaar jagen, mits deze duidelijk te herkennen zijn als aparte groep, bijvoorbeeld door verschillend gekleurde veiligheidshesjes, petten of andere duidelijk waarneembare kleding per groep en op de afstand van 1,5 meter blijven in het jachtveld.
  • Het belangrijkste is dus altijd de onderlinge afstand van 1,5 meter in de groep en tussen de groepen onderling, dat men in de bubbel (groep) blijft en dat de groepen zich niet gaan mengen voor- tijdens en na de jacht.
  • Bij vervoer in het veld verplicht mondkapje op in de auto, als er anderen dan familieleden worden vervoerd.
  • Bijeenkomst thuis, schuur of jachthut mogen maar uit drie personen bestaan, dus ons advies is: deel van tevoren de groepen in en kom pas in het jachtveld bij elkaar en deel dan gelijk de groepen in die de gehele tijd van voor – tijdens en na de jacht bij elkaar blijven op 1,5 meter afstand.

Het blijft uiteraard altijd uw eigen verantwoordelijkheid over hoe u uw jachtpartij gaat inrichten.

Voor de zekerheid kunt u altijd contact opnemen met uw eigen Veiligheidsregio, of er evt. strengere maatregelen gelden in de uitgevaardigde en afgekondigde noodverordening, “Noodverordening COVID-19 of anders uw eigen afdeling Bijzondere wetten Korpscheftaken, om zo expliciete toestemming te vragen en dat vast te leggen.

Het advies van de RIVM is algemeen en krijgen wij niet op schrift, daar kunnen we achteraf niet op terugvallen.

 


Sport en spel

Regels voor sport en spel

Volwassenen sporten alleen met 1,5 meter afstand

Per 14 oktober, 22:00 uur, zijn sportactiviteiten zeer beperkt mogelijk.

  • Alleen sporten die met een onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen zijn toegestaan.
  • Groepjes van maximaal 4 personen mogen samen sporten
  • Er worden geen wedstrijden gespeeld
  • Toeschouwers zijn niet toegestaan
  • Douches en kleedkamers zijn gesloten, behalve de kleedkamers bij zwembaden

Voor binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Iedereen in het groepje houdt 1,5 meter afstand van elkaar. En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is tussen de groepjes en zij niet mengen.

Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit en de buitenruimte dat toelaat. Er moet een duidelijke afbakening zijn tussen de groepjes en zij mogen niet mengen.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.