Update Vogelgriep 22/12 – Minder dode vogels aangetroffen in Friesland, oproep om niet het veld in te gaan ingetrokken

Wetterskip Fryslân heeft sinds afgelopen weekeinde minder dode en zieke vogels aangetroffen. Het aantal dode vogels dat per dag gevonden wordt daalt. Om deze reden wordt de vrijwillige oproep aan wandelaars en jagers om bij voorkeur niet het veld in te gaan ingetrokken. Dat betekent dat de natuurgebieden van het It Fryske Gea weer allemaal toegankelijk zijn. In het reglement maatregelen beschermings- en toezichtgebied vogelgriep staat omschreven dat er nog wel een verbod geldt op jagen en het doden van wild in een zone van 10 kilometer rondom de getroffen bedrijven.

De vrijwillige oproep om niet het veld in te gaan, is vorige week gedaan om te voorkomen dat groepen smienten worden opgejaagd. En om te voorkomen dat mensen onder hun laarzen per ongeluk het virus verspreiden van het ene weiland naar het andere. De oproep wordt ingetrokken, omdat de situatie verbetert. Het waterschap vraagt mensen wel om nog alert te zijn en 3 of meerdere dode watervogels op één locatie te blijven melden via het milieu-alarmnummer (058-2122422) en direct contact met kadavers te vermijden.

Wetterskip Fryslân blijft alert op dode watervogels en de ontwikkeling van vogelgriep in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Echter, vanaf heden zijn de gemeenten zelf weer verantwoordelijk voor de ruiming van dode vogels. Voor het ruimen van dode watervogels stelt Wetterskip Fryslân gemeenten nog benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking. Deze zijn af te halen bij de werkplaats in Joure (Handelswei 25). De dode watervogels kunnen op 4 rwzi’s van Wetterskip Fryslân worden ingeleverd: Franeker, Workum, Dokkum of Grou óf bij het Fryske Gea.

bron: Wetterskip Fryslân / It Fryske Gea, 21/12/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.