• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Utrechts Platform Kleine Landschapselementen krijgt vervolg met €600.000,- subsidie

porovincie Utrecht

 

Geplaatst: 05/11/2021 

De provincie Utrecht stelt voor de komende twee jaar 600.000 euro beschikbaar voor de aanleg en het behoud van kleine landschapselementen. Dat zijn beplantingen in het landelijk gebied die goed zijn voor de biodiversiteit en het landschap een karakteristieke uitstraling geven. Met het geld kan het Utrechtse Platform Kleine Landschapselementen ook de komende jaren aan de slag.

Het Platform Kleine Landschapselementen bestaat uit de provincie Utrecht, 16 Utrechtse gemeenten, Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Particulier Grondbezit en 4 agrarische collectieven. De aanleg van kleine landschapselementen is van meerwaarde voor de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van poelen, lanen, knotwilgenrijen en houtwallen.

De beschikbare 600.000 euro is voor de periode tot en met 2023. De samenwerkingspartners hebben bij het verlengen van de samenwerking besloten om sowieso tot en met 2024 samen op te trekken voor kleine landschapselementen. De uitvoering verloopt via agrarische collectieven. Grondeigenaren kunnen een aanvraag doen bij het agrarisch collectief in hun gebied.

Via het platform krijgen aanvragers hulp bij het ontwerp, de financiering en de aanleg van hun landschapselement. Het aanleggen en herstellen van landschapselementen kan zowel in agrarische- als natuurgebieden en op landgoederen. De afgelopen 2 jaar zijn via het platform 120 elementen in het landelijk gebied aangelegd of hersteld. Ook heeft het platform de Landschapswijzer ontwikkeld, met informatie over de bomen en struiken die karakteristiek zijn voor het landschap in de provincie Utrecht.

bron: Provincie Utrecht, 03/11/2021

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.