• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Utrechtse boeren dringen aan op verkleinen ganzenpopulaties.

 

CLM Onderzoek en Advies heeft op verzoek van het projectteam Ganzenbeheer Utrecht via een enquête onderzoek gedaan naar de inspanningen die boeren in de provincie Utrecht nemen, om ganzen van hun percelen te verjagen, ter voorkoming van schade. De meerderheid van de respondenten neemt maatregelen tegen ganzen, maar is ontevreden over de effectiviteit daarvan. Men zou graag vaker grootschalig ingrijpen zien om de populatie ganzen te verkleinen.

De deelnemers aan de enquête stellen vast dat de schade door ganzen de afgelopen jaren is toegenomen, vooral bij de eerste snede van grasland. De meeste ganzen zijn in de winter aanwezig, maar ook in de zomer worden ze op de percelen gezien. De respondenten zien tot 25% opbrengstverlies. In nieuw ingezaaid grasland geeft de helft van de respondenten aan dat het opbrengstverlies groter is dan 25%.

De schade wordt veroorzaakt door ganzen wordt lang niet altijd gemeld. Boeren zijn niet geheel tevreden over de kosten, procedure en manier van taxatie van de schademelding. Driekwart van de respondenten neemt maatregelen tegen ganzen. Dat gebeurt via vlaggen en linten, lasers en met de inzet van honden. Het grootste deel van de gebruikers is ontevreden over de effectiviteit van de maatregelen.

Gemiddeld besteedt men 55 uur aan het actief uitvoeren van een maatregel en geeft men tot 500 euro aan materiaal uit. Boeren zouden graag zien dat ‘aan de voorkant’ wordt ingegrepen. Zij erkennen dat ganzen in het Nederlandse ecosysteem horen, maar vinden dat het systeem nu uit balans is. Men zou graag vaker grootschalig ingrijpen zien om de populatie te verkleinen.

Meer informatie is te vinden in het rapport Ganzenschade in Utrecht: verjagingsinspanning in beeld van CLM onderzoek en Advies

bron: CLM Onderzoek en Advies, 04/01/2021

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.