• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Vacature Ambtelijk secretaris Faunabeheereenheid Drenthe

De Faunabeheereenheid Drenthe (FBE) is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, terreinbeherende- en natuur- en milieubeschermende organisaties. Op basis van de Wet natuurbescherming en een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan zorgt de FBE op planmatige wijze voor:

 • Beheer, het beheer van inheems beschermde diersoorten.
 • Jacht, onder de uitvoering van jacht ligt een faunabeheerplan voor de jachtsoorten.
 • Schadebestrijding, het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

Voor de realisatie van onze opdrachten zoeken wij een enthousiaste, resultaatgerichte, samenbindende en inspirerende

Ambtelijk secretaris FBE

0,5 fte (18 uur per week op zzp-basis)

Ben jij inspirerend en verbindend en sta je voor je zaak? Ken jij de wereld van het faunabeheer en de regelgeving die daar bij hoort? Zie jij een combi van gangmaker, bestuursadviseur en coördinator van een klein team helemaal zitten? Staan jouw politieke antennes altijd aan en weet je deze signalen om te zetten in adviezen en acties? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De functie

Als ambtelijk secretaris schrijf je adviezen voor het bestuur van de Faunabeheereenheid Drenthe. Je hebt een verbindende rol tussen het FBE-bestuur en de provincie. Daarnaast onderhoud je contacten met de verschillende wildbeheereenheden (WBE’s), de terreinbeherende natuurorganisaties, particuliere grondeigenaren en de agrarische sector. Je staat voor het belang van de FBE en bent verantwoording verschuldigd aan het FBE-bestuur. Ook draag je zorg voor de beheerplanvorming, gerelateerd aan de Wet Natuurbescherming en de daarmee samenhangende provinciale verordeningen. Richting het FBE-bestuur organiseer en voed je de bestuursvergaderingen, zorg je voor de uitvoering van besluiten en rapporteer je over de voortgang.

Ambtelijk secretaris FBE Drenthe is qua omvang een ‘halve’ functie; 0,5 fte/18 uur en dient ingevuld te worden op basis van zelfstandigheid. Het bestuur heeft ervoor gekozen geen loondienstverband aan te bieden.

Taken en werkzaamheden

De belangrijkste taken en werkzaamheden van de ambtelijk secretaris zijn:

 • Opstellen van adviezen over inhoudelijke vraagstukken aan het FBE-bestuur;
 • Voorbereiden en opstellen van de agenda van het FBE-bestuur, verslaglegging ervan en zorgdragen voor uitvoering van besluiten (circa 12 keer per jaar);
 • Aansturen van en leidinggeven aan directe collega’s en coördineren van de werkzaamheden (1-2 personen in deeltijd werkzaam);
 • Afstemming verzorgen tussen enerzijds het provinciale beleid en bevoegdheden en anderzijds de taken van de FBE;
 • Verslaglegging van ambtelijk en bestuurlijk overleg met de provincie;
 • Onderhouden van contacten met het netwerk;
 • Op hoofdlijnen de registratie-systemen (FRS) kunnen gebruiken;
 • Je werkt zo veel mogelijk projectmatig met projectplannen die zijn afgestemd met de opdrachtgever en SMART zijn. Plannen, organiseren en uitvoeren van je werk doe je in dit stramien. Je stuurt op resultaten met behulp van voortgangsrapportages en door risico’s en complicaties in beeld te brengen en oplossingen daarvoor te genereren. Soms ben je trekker, soms meewerkend voorman, soms doe je een klus alleen.

Wij vragen

Een daadkrachtige en creatieve ambtelijk secretaris met:

 • een relevante opleiding op HBO+ of academisch niveau;
 • minimaal 3 jaar ervaring in een gelijkwaardige rol;
 • aantoonbare affiniteit met faunabeheer en schadebestrijding;
 • hands on mentaliteit;
 • senioriteit;
 • een open en verbindende, communicatieve manier van (samen)werken;
 • de capaciteit om proces en inhoud soepel te combineren met planning en organisatie;
 • gevoel voor juridische regelingen en verordeningen en hoe daarmee te werken;
 • gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • in staat om een goede en scherpe notitie te schrijven.

Wij bieden

Een uitdagende functie in een omgeving die volop in beweging is. De functie draagt veel vrijheid in zich en is in hoge mate flexibel in te vullen. Een passend tarief wordt geboden naar kennis en ervaring.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de functie en de sollicitatieprocedure dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de FBE, de heer P. van Dijk, via 06-10 04 57 08.

Algemene informatie over de FBE vindt u op de website van de FBE Drenthe: drenthe.faunabeheereenheid.com

Geïnteresseerd?

Een sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je sturen naar secretariaat@FBEdrenthe.onmicrosoft.com onder vermelding vacature secretaris. Je brief dient uiterlijk 19 februari 2020 in ons bezit te zijn. De selectiecommissie zal bestaan uit leden van het bestuur van de FBE Drenthe. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de 1e week van maart 2020.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.