• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Vacature Faunabeheereenheid Noord-Holland

Vacature:  Projectleider faunabeheer  24 – 40 uur

Wil jij je tanden zetten in de dynamische problematiek rondom ganzen in de omgeving van Schiphol en landbouwgronden inNoord-Holland, de schade die damherten in het duingebied veroorzaken en vossen in het landelijk gebied? Kun je omgaanmet het spanningsveld tussen tegenstrijdige belangen?

Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) is een samenwerkingsverband van agrariërs, jachthouders, particulieregrondeigenaren, terreinbeherende organisaties en maatschappelijke organisaties, onder leiding van een onafhankelijkvoorzitter, en heeft als doel om -op basis van door de provincie goedgekeurde faunabeheerplannen- op verantwoorde enplanmatige wijze uitvoering te geven aan het voorkomen van schade aan landbouwgewassen en het beheer van beschermdediersoorten zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming. De FBE Noord-Holland is gevestigd in het centrum van Haarlem.

We zoeken een projectleider die een substantiële bijdrage kan leveren aan het behalen van genoemde doelstelling.

Dit bieden we jou:

Een afwisselende en uitdagende functie waar jij als projectleider veel ruimte krijgt voor initiatief en verantwoordelijkheid. Jekomt te werken bij een kleine organisatie waar gepassioneerde en enthousiaste medewerkers werken, die onafhankelijkkunnen denken, zorgvuldig zijn en zelfstandig hun functie uitoefenen. De communicatie is open, werkomstandigheden zijnprettig en werktijden zijn in overleg en flexibel in te vullen.

In beginsel betreft het een aanstelling voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt dit omgezet in onbepaalde tijd. Hetsalaris bedraagt minimaal € 2.757,86 en maximaal € 5.050,47 per maand op basis

van fulltime dienstverband (40 uur). Jouw exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring.

Verder ontvang je 8% vakantiegeld, is er een pensioenvoorziening, reiskostenvergoeding en kun je een zakelijke telefoon enlaptop/tablet in gebruik krijgen.

Werkzaamheden van een projectleider:

 • Opstellen van faunabeheerplannen en ontheffingsaanvragen;
 • Opstellen van jaarplannen en evaluatiestudies;
 • Coördineren van faunatellingen en verwerken van telrapportages;
 • Organiseren en begeleiden van diverse overleggen;
 • Initiëren en begeleiden van projecten;
 • Verzorgen van presentaties;
 • Ondersteunen bij juridische procedures en bijhouden van relevante jurisprudentie;
 • Opstellen van monitoringsprogramma’s en verwerken en analyseren van monitoringsdata;
 • Actueel houden van het digitale faunaregistratiesysteem;
 • Analyseren van beheerdata;
 • Leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de digitale nieuwsbrieven en website;
 • Meedenken en voorstellen formuleren ter verbetering van het faunabeheer;
 • Bijdragen leveren aan verbetering van de organisatie;
 • Onderhouden en ontwikkelen van een relevant netwerk in de provincie;
 • Ontwikkelen van nieuwe concepten voor de toepassing van alternatieve beheervormen;
 • Zorgdragen voor een goede en feitelijke communicatie en informatie-uitwisseling over de activiteiten van de FBE.

Functie-eisen:

 • Relevante HBO- of WO-opleiding bij voorkeur richting ecologie of natuurbeheer;
 • Kennis van en inzicht in relevante wet- en regelgeving, zoals Wet Natuurbescherming;
 • Ervaring en affiniteit met GIS, Excel en statistische software;
 • Wetenschappelijke literatuur kunnen analyseren op bruikbaarheid en toepasbaarheid;
 • Ervaring met het overdragen van kennis en het verzorgen van presentaties;
 • Ervaring met het schrijven van (fauna)beheerplannen;
 • Ervaring met het initiëren en begeleiden van projecten;
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.

Solliciteren

Als je van bovenstaande tekst enthousiast wordt en graag ons team komt versterken, stuur dan jouw reactie en CV vóór vrijdag27 maart per e-mail naar info@fbenoordholland.nl.

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met mevrouw P. Laan, directeur, via telefoonnummer 0655544922.

Meer informatie over de FBE kun je vinden op  https://fbenoordholland.nl/.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.