• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Vacature vertegenwoordiger jacht Faunabeheereenheid (fbe) Drenthe

Faunabeheereenheid Drenthe

De FBE is een stichting, bestaande uit jachthouders en maatschappelijke organisaties, voor een duurzaam beheer van in het wild levende dieren.

De FBE bestaat naast de vertegenwoordiger jacht uit een onafhankelijk voorzitter en vertegenwoordigers van: Drents Landschap en Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO-Noord, Vereniging Drentse Boermarken en Drents Particulier Grondbezit, Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Zie: https://drenthe.faunabeheereenheid.com/ Voor de FBE vergaderingen wordt vacatiegeld uitgekeerd conform een interne regeling.

Procedure

 1. Een commissie van De Jagersvereniging, VHR en NOJG maken een selectie van de kandidaten die worden voorgesteld aan de achterban, waarna er een verkiezing zal plaats vinden onder de leden van alle drie de verenigingen.
 2. Voorstellen aan de overige FBE leden, deze dienen in te stemmen met de voordracht.
 3. De kandidaat zal in overleg met de huidige jachtvertegenwoordiger meelopen voor de overdracht.
 4. Definitieve installering: najaar 2020.

Sluitingsdatum : 20 mei 2020

Reactie met CV en motivatie per mail naar: fbevacature@icloud.com

In verband met opvolging van de huidige jachtvertegenwoordiger zijn de leden van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, (Jagersvereniging,), Vereniging het Ree (VHR) en Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) op zoek naar een kandidaat die de belangen van deze organisaties in Drenthe kan uitdragen binnen de FBE.

Iemand kan zich kandidaat stellen voor de vacature jachtvertegenwoordiger in het bestuur van de FBE Drenthe indien hij/zij:

 • ingezetene is van de Provincie Drenthe.
 • van onbesproken gedrag is, geen conflicterende andere functies of beroep heeft.
 • overdag kan vergaderen. Tijdsbesteding is 15-18 uur per maand, daarnaast op gezette tijden flexibel beschikbaar voor avonduren.
 • beschikbaar is voor minimaal 1 zittingsperiode van 4 jaar
 • aantoonbare affiniteit heeft met de belangen van faunabeheer en schadebestrijding in Drenthe.
 • kennis heeft van de Wet Natuurbeschermingen en van de problematiek van jacht, het beheer van inheemse beschermde diersoorten en het voorkomen en bestrijden van faunaschade.

Profielschets

Persoonlijke eigenschappen

 • integer, zet persoonlijke belangen opzij.
 • gedegen bestuurlijke ervaring, weet dat besturen iets anders is dan managen of ondernemen.
 • transparant en resultaatgericht, neemt initiatieven, genereert bij de achterban gedragen standpunten.
 • kan de mening van de achterban verzamelen en genuanceerd te verwoorden.
 • goede communicatieve vaardigheden naar achterban en medespelers.
 • Beschikt over verbindende kwaliteiten om tot een goede samenwerking met de partners binnen de FBE en de provinciale organisatie te komen en weet binnen deze structuur, met tegenstrijdige belangen, tot het voor de achterban beste resultaat te komen.
 • durft kritisch te zijn naar de partners binnen de FBE en achterban.

Kennis en kunde

 • kennis van de jacht en beheer uit eigen ervaring.
 • kennis van de structuur van de dragende organisaties en samenwerkingsverbanden.
 • gedegen kennis van provinciale ontheffings- en opdrachten systematiek.
 • kijkt naar de lange termijn en het totale belang van faunabeheer en schadebestrijding.
 • Kennis en gevoel voor bestuurlijke processen.
 • Kennis en gevoel voor (provinciale) politieke verhoudingen.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.