• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Vacature voorzitter bestuur Faunabeheereenheid Gelderland


Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter per 1 maart 2021 is de Stichting Faunabeheereenheid Gelderland op zoek naar een nieuwe onafhankelijk voorzitter (m/v).

Stichting Faunabeheereenheid Gelderland

De Stichting Faunabeheereenheid Gelderland is een private stichting die volgens de wettelijke regels van de Wet natuurbescherming is georganiseerd. De taak van de Faunabeheereenheid is conform wettelijke en provinciale kaders het faunabeheer in de provincie Gelderland vorm te geven. De Faunabeheereenheid bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de landbouw, jacht, natuurorganisaties, particulier grondbezit, maatschappelijke organisatie, Rijksvastgoed en Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De Faunabeheereenheid zoekt een communicatief sterke, onafhankelijk bestuurder die in staat is om belangen bij elkaar te brengen en tot besluitvorming te komen. Een groot regionaal netwerk en inzicht in het werkveld natuur, landbouw, jacht en politiek is hierbij essentieel.

De FBE is daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter die

  • Beschikt over een ruime bestuurlijke ervaring
  • Bij alle discussies onafhankelijk moet kunnen opereren
  • Goed kan luisteren en bruggen kan slaan tussen verschillende belangen en bestuursgeledingen
  • Kan omgaan met ingewikkelde besluitvormingsprocessen
  • Inzicht en voeling heeft met het werkveld (natuur, landbouw, jacht en politiek)
  • Beschikt over een sterk communicatief vermogen, vooral ook in intermenselijke relaties
  • De organisatie ook procesmatig kan steunen, sturen en motiveren
  • Warme interesse heeft in hetgeen zich afspeelt rond de in het wild levende dieren in de provincie Gelderland
  • De nodige tijd vrij kan en wil maken om de rol als voorzitter van de FBE goed te kunnen vervullen

Hij / zij is ongeveer 20 keer per jaar een dagdeel (ochtend, middag of avond) beschikbaar.

Procedure

De sollicitatie procedure is in handen van een door het FBE Bestuur ingestelde vertrouwenscommissie.
Meer informatie over de FBE kunt u vinden op www.faunabeheereenheid.nl/gelderland en is ook te verkrijgen bij de secretaris de heer E. Koffeman (06 48 75 76 30).

Uw sollicitatie kunt u, voor 10 januari 2021, richten aan de secretaris ekoffeman@faunabeheereenheid.nl

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.