Vanaf 1 februari worden de Grauwe gans en de Canadese gans bejaagd in Groningen.

In Midden-Groningen worden vanaf 1 februari stelselmatig ganzen afgeschoten die hier van oorsprong niet thuishoren. Het gaat onder meer om de grauwe gans en de Canadese gans.

De afschot werd vorig jaar al geregeld in het Groninger ganzenakkoord. Boeren en natuurorganisaties hebben daarin vastgelegd hoe ze de ganzenoverlast de komende zes jaar te lijf hopen te gaan.

Drie miljoen
Het akkoord stoelt op het landelijke Ganzenakkoord dat een paar maanden geleden is afgeketst. ‘We hebben er een Gronings accent aan gegeven’, stelt Slaghouwer. Volgens de gedeputeerde is er over een periode van zes jaar zo’n drie miljoen euro beschikbaar om de stand van de ganzen in Groningen en de schadevergoedingen te regelen. ‘We gaan ervan uit dat het daar voor kan.’

Afschieten
Ook over het afschieten van ganzen zijn afspraken gemaakt. Boeren en natuurbeheerders maken samen met de zeventien wildbeheereenheden in Groningen plannen om gewasschade door ganzen te beperken en de populaties zomerganzen in toom te houden.

Voor alle trekganzen is een winterrustperiode afgesproken van 1 november tot 1 maart. Voor de bedreigde kolgans is die periode een maand langer.

Vermeerderen
In Midden-Groningen strijken steeds vaker uitheemse ganzen neer. Ze vermeerderen zich in rap tempo en richten op akkers veel schade aan.

De ganzen worden van 1 februari tot 1 november afgeschoten. Het vlees van de dieren zal beschikbaar komen voor consumptie.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk