Vanaf volgend jaar meer ruimte voor aanpak van dassen, indien de schade ook wordt gemeld.

Wildschade door dassen

De nieuwe Wet natuurbescherming die volgend jaar in werking treedt, maakt de aanpak van dassenoverlast makkelijker. Het wordt echter geen vrijbrief om hard in te grijpen, waarschuwt de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet. “Alles staat of valt met het feit of boeren schade melden. Dat is voor ons de basis. Het biedt ons inzicht in het probleem en is het startpunt voor een verdere aanpak.” In Drenthe zijn er geen kosten verbonden aan het melden van schade.

Vanaf komend jaar geldt eenzelfde model als voor de bestrijding van ganzen. Dat betekent dat je dan dassen mag verstoren en verjagen zonder dat daar een ontheffing voor nodig is. Dat houdt in dat een boer bijvoorbeeld rasters mag plaatsen. Voor het verplaatsen van dassenburchten en populatiebeheer is wel eerst een ontheffing nodig. Die ontheffing komt er pas, als de provincie weet wat er precies aan de hand is in een gebied. “Afschot van dassen zou het laatste zijn wat ik zou overwegen. Dat neem ik voorlopig dan ook niet in de mond”, zegt Jumelet.

Veel schade wordt nog niet gemeld. “Het Faunafonds heeft wel een globaal beeld van de dassendichtheid in Drenthe. Voor een maatwerkaanpak op die plekken waar veel schade veroorzaakt door dassen wordt gemeld, komt dan een aanvullend onderzoek per locatie om het beleid te kunnen onderbouwen en om inzicht te verkrijgen hoe het probleem is op te lossen”, aldus Jumelet.

bron: LTO Noord, 20/09/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.