• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Veel predatie in Groningse weidevogelgebieden

bron: Provincie Groningen,

Geplaatst: 09/12/2020

Weidevogels hebben grote moeite om te overleven in de provincie Groningen. Er zijn maar weinig eieren die worden uitgebroed en weinig kuikens die overleven. Dat zorgt ervoor dat de kans klein is om in Groningen een gezonde weidevogelpopulatie in stand te houden. Dat blijkt uit onderzoek dat in 2019 en 2020 is uitgevoerd in opdracht van Collectief Groningen West en Het Groninger Landschap. De voornaamste boosdoener is de steenmarter.

In 2019 is gestart met onderzoek naar roofdieren in de weidevogelgebieden van Het Groninger Landschap en Collectief Groningen West. Het onderzoek werd uitgevoerd in de gebieden Koningslaagte, Winsumermeeden en Paddepoel.

Voor het onderzoek zijn camera’s geplaatst bij 120 nesten. Er werden 52 gruttokuikens voorzien van een zender en daarnaast is er dna-materiaal verzameld van resten die roofdieren achterlieten. Ook werden 4 steenmarters en rondzwervende katten gevangen en voorzien van een zendertje. Daarnaast zijn er stukken land afgerasterd met stroomdraden.

Het blijkt dat de aanwezigheid van roofdieren van grote invloed is op het broedsucces van weidevogels. Van alle roofdieren zorgde de steenmarter het meest voor het leegroven van nesten.

Meer informatie is te vinden in het rapport Nestsucces en kuikenoverlevering van weidevogels in het Reitdiep en de Winsumermeeden in 2020 en in het rapport Terreingebruik steenmarters in weidevogelgebieden in Fryslân en Groningen – 2020.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.