Veranderde situatie ten aanzien van blauwtong in Frankrijk

Via deze weg informeer ik u graag over de veranderde situatie ten aanzien van blauwtong in Frankrijk.

Zoals u weet zijn sinds september 2015 vele seropositieve gevallen van blauwtong serotype 8 gevonden in Frankrijk, wat er toe geleid heeft dat bijna heel Frankrijk als beperkingsgebied is aangewezen door de Franse autoriteiten. Dit heeft consequenties voor de import van levende dieren uit die gebieden naar vrije gebieden, waaronder Nederland.

In december 2017 heeft Frankrijk melding gemaakt van een positieve besmetting met blauwtong serotype 4 in de Haute Savoie (departement 74), de eerste besmetting met dit serotype op het Franse vasteland. Op Corsica is BTV4 endemisch. Het betrof een kalf van 2 weken oud. Het kalf werd eind oktober positief bevonden op BTV, het Nationaal Referentie-laboratorium heeft op 6 november BTV4 vastgesteld. De meest waarschijnlijke route van insleep is vervoer van levend vee uit Corsica naar het vasteland van Frankrijk. Naar aanleiding van dit geval zijn alle transporten van levende dieren uit Corsica sinds januari 2017 getraceerd en de nog levende dieren onderzocht. Tevens is tracerings-onderzoek gestart op het herkomstbedrijf van het kalf en in de 20-km zone eromheen.

Eind 2017 zijn inmiddels 78 gevallen bevestigd, in diverse departementen. Het inrichten van een beperkingsgebied zou vele departementen beslaan over een groot deel van Frankrijk. De Franse autoriteiten hebben besloten om per 1 januari 2018 het gehele grondgebied als beperkingsgebied aan te wijzen voor BTV8 én BTV4. Corsica blijft volledig beperkingsgebied voor de serotypen 1,2,4,8 en 16.

Er is daarmee geen beperking voor het vervoer van herkauwers binnen Frankrijk. De import van levende dieren uit Frankrijk is nu aan voorwaarden verbonden, zoals vastgesteld in Bijlage III van Verordening 1266/2007/EG (overigens was dit al zo voor het overgrote deel van Frankrijk ivm BTV8). Belangrijk punt is dat vanaf heden vaccinatie tegen serotypes 8 én 4 noodzakelijk is, eventueel in combinatie met onderzoek op virus. De Franse autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de certificering van zendingen en dus de controle op voldoen aan de eisen voor export uit Frankrijk.

Nederland volgt de situatie nauwgezet en zal bij wezenlijke veranderingen u hiervan op de hoogte stellen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan beantwoord ik die graag.

Hartelijke groet,

 

Matthijs Schouten, DVM

Beleidsmedewerker Diergezondheid

…………………………………………………………………………

Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | 2994 AC | Den Haag

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

…………………………………………………………………………

  1. 06 55484049
  2. m.c.w.schouten@minez.nl

 

www.minlnv.nl

www.rijksoverheid.nl

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.