‘Verantwoordelijkheid voor beheer wilde zwijnen ligt ook bij Afrikaanse varkenspest bij provincie’

Het beheer van de wilde zwijnenpopulaties in Nederland is met de Wet natuurbescherming een verantwoordelijkheid van de provincies en niet van het Rijk. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van het CDA over het beheer van wilde zwijnen in relatie tot het risico van de verspreiding van Afrikaanse varkenspest. Bij een besmetting van Afrikaanse varkenspest in wilde zwijnen zullen de provincies worden betrokken in de bestrijding van de ziekte, meldt Schouten. De kans dat de ziekte via migratie van wilde zwijnen Nederland wordt binnengebracht wordt op dit moment overigens als laag ingeschat, stelt de minister.

De provincies kunnen door de Wet natuurbescherming ontheffingen verlenen om via faunabeheermaatregelen het aantal wilde zwijnen te beperken. Provincies zetten in op een schadegestuurde aanpak. Specifieke vragen over migratie en populatiedichtheid kunnen aan de betrokken provincies worden gesteld. Bij een besmetting van Afrikaanse varkenspest in wilde zwijnen, maar ook bij gehouden varkens, zullen betrokken provincies worden betrokken in de bestrijding van de ziekte, schrijft Schouten. De verspreiding van Afrikaanse varkenspest over grote afstanden is volgens haar een gevolg van menselijk handelen. Door hygiënemaatregelen kunnen varkenshouders, transporteurs en jagers de kans op introductie in Nederland zo klein mogelijk maken.

bron: Ministerie van LNV, 11/04/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.