Vereniging Het Edelhert wil fonds om afschot van dieren zo veel mogelijk te beperken

Achtergrond herten

Vereniging Het Edelhert verzet zich tegen het jaarlijks afschieten van honderden edelherten vanwege de schade die de dieren in de landbouw aanrichten. In Gelderland speelt dat met name in gebieden op en rond de Veluwe. De vereniging pleit voor de opzet van een fonds waar boeren een beroep op moeten kunnen doen als ze preventieve maatregelen willen nemen tegen mogelijke schade door edelherten. Onder andere recreatieondernemers zouden aan dit fonds kunnen bijdragen.

Boeren met schade aangericht door edelherten kunnen daar een claim voor indienen bij het Faunafonds. Daarbij moeten zij wel aantonen dat ze er alles aan gedaan hebben om de dieren te weren. Om de aantallen edelherten in de provincie op het gewenste niveau te houden is afschot noodzakelijk, stelt de Faunabeheereenheid Gelderland. De provincie verleent hiervoor een ontheffing waarin exact staat vermeld onder welke voorwaarden afschot is toegestaan.

bron: Omroep Gelderland, 27/05/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk