Vergassen van ganzen voorlopig niet meer toegestaan in Zuid-Holland.

Uitspraak
De rechtbank heeft het hoger beroep gegrond verklaard omdat de verweerder (provincie Zuid-Holland) geen ‘deugdelijke motivering’ kon aandragen.

“Uit het Faunabeheerplan blijkt onvoldoende dat een relatie bestaat tussen de populaties grauwe ganzen en brandganzen en de omvang van de schade in de provincie, hetgeen de verweerder niet op een andere wijze toereikend heeft gemotiveerd. Verweerder heeft dan ook niet afdoende gemotiveerd waarom het doden van ganzen een effectieve oplossing is om belangrijke schade aan gewassen te voorkomen.”

Ook is de rechtbank van oordeel dat een deugdelijke motivatie voor de noodzaak van het doden van ganzen met het ook op de veiligheid van het luchtverkeer ontbreekt.

“De enkele omstandigheid dat zowel de omvang van de verschillende ganzenpopulaties als de omvang van de getaxeerde schade de afgelopen jaren is toegenomen, betekent niet zonder meer dat reeds op grond daarvan het bestaan van een causaal verband mag worden aangenomen.”

Zuid-Holland heeft vanaf nu 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen en in hoger beroep te gaan. Het besluit van de rechtbank geen ontheffing voor het doden van ganzen in Zuid-Holland te verlenen is daarmee een voorlopige voorziening, totdat een nieuw besluit op bezwaar door de pronvincie is genomen.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.