Vergoeding faunaschade aan boeren steeg in 2021 naar 37 miljoen euro

Provincies hebben in 2021 bijna 37 miljoen euro aan tegemoetkomingen in faunaschade uitgekeerd aan boeren. Dat is ruim 5 miljoen meer dan het jaar ervoor. Een belangrijke oorzaak hiervan is de stijging van de prijs van gras dat door ganzen wordt gegeten. Ook het aantal aanvragen voor tegemoetkomingen is met 12% toegenomen.

Bijna 19 miljoen euro aan uitkeringen van faunaschade hingen samen met schade aan grasland veroorzaakt door verschillende soort ganzen. Die schade vindt met name plaats in de provincies Friesland en Noord-Holland. Vooral in het voorjaar, wanneer ganzen het verse gras eten dat net begint te groeien, ontstaat veel schade.

De schadevergoeding voor boeren is gebaseerd op de kosten die zij moeten maken om vervangend voer te kopen. De hoogte van de schade is dus niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid gras die door ganzen wordt opgegeten, maar is ook gerelateerd aan wereldwijde prijzen voor veevoer. De prijs voor gras is in 2021 gestegen van 27 naar 29 cent per kilo.

De afgelopen jaren steeg ook de schade veroorzaakt door roeken aan jonge maisplanten. In 2019 was daar circa 83.0000 euro mee gemoeid en in 2021 bijna 750.000 euro. Dit is onder andere het gevolg van een verbod op het gewasbeschermingsmiddel Mesurol dat sinds 2020 van kracht is. BIJ12 laat op dit moment onderzoek doen naar het gebruik van duurzame alternatieve middelen om schade door roeken te voorkomen. De resultaten daarvan worden in het najaar van 2022 verwacht.

De cijfers die BIJ12 naar buiten brengt hebben betrekking op de periode van 1 november 2020 tot en met 31 oktober 2021. Er wordt aangegeven hoeveel schadevergoeding aan boeren is uitgekeerd. Dit is echter niet de totale schade. BIJ12 keert alleen tegemoetkomingen uit voor schade die door beschermde, inheemse diersoorten wordt toegebracht. Schade door exoten, zoals nijlganzen, valt daar bijvoorbeeld niet onder. Ook schadegevallen die niet aan de eisen voor een tegemoetkoming voldoen, of waarvoor om een andere reden geen aanvraag voor tegemoetkoming is ingediend, zijn niet meegenomen.

De cijfers van 2021 en voorgaande jaren zijn ook te raadplegen op de website van BIJ12. Daar is ook de Monitor Faunaschade te vinden die de mogelijkheid geeft om per provincie, diersoort, gewas en jaartal faunaschadecijfers op te vragen. Nieuw dit jaar is dat faunaschadecijfers – onder meer via een kaart – per wildbeheereenheid op te vragen zijn.

 

bron: BIJ12, 11/05/2022