Vergoeding voor ganzenrust- of foerageergebieden

grauwe ganzen op het land

Utrecht – Grondgebruikers in de provincies Groningen, Friesland, Utrecht en Zeeland met percelen gelegen in ganzenrust- of foerageergebieden ontvangen vóór 1 november 2015 een extra vergoeding over het winterseizoen 2014/2015 (1 november 2014 tot 1 april 2015).

Deze vergoeding wordt apart van de tegemoetkoming in de schade uitbetaald.

Vergoeding per schadehectare

Groningse, Zeeuwse en Utrechtse grondgebruikers die in het winterseizoen binnen de rustgebieden schade hebben geconstateerd en daarvoor een verzoekschrift bij het Faunafonds hebben ingediend, ontvangen per schadehectare een vergoeding van € 50,–

Friese grondgebruikers in reguliere foerageergebieden ontvangen bij schade vanaf € 25,– per hectare een vergoeding van € 50,– per schadehectare.

Soort-specifieke foerageergebieden

Grondgebruikers in soort-specifieke foerageergebieden ontvangen €16,66 per schadehectare per maand. Soort-specifieke foerageergebieden die zijn bestemd voor de brandgans en rotgans zijn aangewezen tot uiterlijk 1 juni. De maximale vergoeding kan daarmee uitkomen op (€50,00 + €16,66 + €16,66=) €83,32 per schadehectare.

Formulieren via Faunafonds

BIJ12/Unit Faunafonds voert deze regeling uit in opdracht van enkel deze vier provincies. Voor de vergoeding dient de grondgebruiker aan een aantal formaliteiten te voldoen, waaronder de ondertekening van de zogenaamde de-minimisverklaring. De benodigde formulieren ontvangt de grondgebruiker per post van het Faunafonds namens de betreffende provincie.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk