• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Vergunning voor afschot van damherten op de Haringvreter Zeeland

Staatsbosbeheer telde dit jaar al meer dan 700 damherten op het eiland in het Veerse Meer. De kudde kon zo groot worden doordat het na de eerste aanvraag het jaren duurde voordat het het afschot van de dieren kon beginnen. Een populatie damherten groeit elk jaar met zo’n 30 procent.

Hierdoor is het aantal damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer zo groot geworden dat schade aan andere dieren en planten is ontstaan. Daarom heeft de provincie Zeeland na uitgebreid onderzoek besloten om het aantal damherten door actief beheer te verminderen. Afschot is de enige reële optie. Gedeputeerd Staten hebben een ontheffing verleend om populatiebeheer op de Haringvreter mogelijk te maken.

Bij de jacht op damherten is het van belang dat de terreinbeheerder andere natuur en bijzondere vogelsoorten in het gebied niet blijvend verstoort. Daarom heeft het Zeeuwse college besloten om aanvullend op de ontheffing een vergunning te verlenen aan de Faunabeheereenheid Zeeland. In de vergunning staat opgenomen welke maatregelen de beheerders moeten nemen, zoals het gebruik van geluiddempers. Ook mag er niet bejaagd worden op delen van het eiland waar bepaalde vogelsoorten zich concentreren.

bron: Provincie Zeeland, 28/10/2020

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.