• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Vestiging van wolf is geen aanleiding voor herorientatie van afschotbeleid voor groot wild

De vestiging van één of enkele wolvenparen in Nederland zal geen grote veranderingen teweeg brengen in de omvang van de populaties van grote zoogdieren in natuurgebieden. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ziet op dit moment daarom geen aanleiding voor een heroriëntatie van het afschotbeleid voor herten, reeën, vossen en wilde zwijnen. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van de Partij voor de Dieren.

Schouten wijst er op dat op herten, reeën, vossen en wilde zwijnen in principe niet mag worden gejaagd. Afschot van deze soorten vindt plaats via ontheffingen door provincies in het kader van in het faunabeheerplan vastgelegd populatiebeheer of voor bestrijding van schade.

bron: Ministerie van LNV, 11/07/19

image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.