Vlees uit de Oostvaardersplassen pas vanaf januari 2019 beschikbaar

Staatsbosbeheer en wildgroothandel Pieter van Meel uit Amsterdam hebben overeenstemming bereikt over het voor consumptie beschikbaar stellen van het vlees van de geschoten edelherten uit de Oostvaardersplassen. Het vlees uit de Oostvaardersplassen zal pas vanaf januari beschikbaar komen. Dan wordt er meer informatie gegeven aan restaurants, poeliers en consumenten over de verkrijgbaarheid.

Edelherten die geschoten worden en geschikt zijn voor consumptie worden ter plekke ontdaan van ingewanden en in een koelinstallatie opgeslagen. Van Meel haalt de edelherten vervolgens op en brengt ze naar zijn locatie in Amsterdam, waar het vlees verder verwerkt wordt. De edelherten zullen eerst één tot twee weken worden gerijpt in een daarvoor speciaal ingerichte koelcel. Daarna zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ieder dier individueel keuren.

Staatsbosbeheer ontvangt voor het vlees een beperkte vergoeding, maar de kosten van het faunabeheer en het ter consumptie aanbieden zijn hoger dan de opbrengsten. Van Meel en Staatsbosbeheer streven er naar een deel van het vlees ter beschikking te stellen voor een maatschappelijk doel. De mogelijkheden daarvoor worden momenteel verkend.

bron: Staatsbosbeheer, 14/12/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.