• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Vogelgriep geconstateerd in Ysselsteyn ( Limburg)- Beperkingen zijn per 21 januari 2022 opgeheven.

Per vrijdag 21 januari zijn de beperkingen ten aanzien van het doden en verontrusten van watervogels in de 10 km zone rondom Ysselsteyn opgeheven.

 

Gisteren is op een bedrijf in Ysselsteyn Hoog-pathogene Vogelgriep vastgesteld, zie het bericht hierover:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/20/vogelgriep-vastgesteld-bij-pluimveebedrijf-in-ysselsteyn

Bijgevoegd een kaart met een 10km zone (zie bijlage) waarbinnen bepaalde handelingen nu verboden zijn.

Concreet betekend dit dat er binnen de blauwe lijn van de bijgevoegde kaart géén afschot meer mag plaatsvinden:

  1. van Eenden in het kader van de jacht op de wildsoorten
  2. van Nijlganzen op basis van de provinciale Opdracht
  3. van Canadese Ganzen op basis van de landelijke vrijstelling
  4. van Grauwe ganzen of Brandganzen op basis van ontheffingen
  5. in gebieden waar Watervogels kunnen worden verstoord

Voor de goede orde: alle andere beheerhandelingen (Afschot Ree, Wild Zwijn, Zwarte Kraai, Vos etc.) kunnen gewoon doorgang vinden, mits er maar gewaakt wordt dat men dit niet doet in gebieden waar Watervogels zitten, die daardoor verstoord zouden kunnen worden.

Eventueel in het betreffende gebied afgegeven Perceelsgebonden Machtigingen of Gebiedsgebonden Machtigingen zullen door ons tijdelijk worden ingetrokken, de betreffende grondgebruikers en uitvoerders ontvangen daarvan van ons rechtsreeks bericht.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

Alfred Melissen

Ambtelijk Secretaris Faunabeheereenheid Limburg

Limburg

T: +31 475 381733
E: info@fbelimburg.nl
W: www.fbelimburg.nl

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.