Vogelgriep H5N5 bij wilde ganzen in gemeente Utrecht

In gemeente Utrecht is bij 2 dode wilde ganzen vogelgriep van het hoogpathogene H5N5-type aangetroffen. Mogelijk is deze griepvariant ontstaan uit een combinatie van het H5N8-type virus (dat de afgelopen maanden in Europa circuleerde) met een ander, laagpathogeen type. Deze H5N5-variant is de afgelopen periode wel vaker aangetroffen bij wilde vogels.

De laatste detectie van hoog pathogeen H5 in wilde vogels was in Houten op 23 maart 2017, toen subtype H5N8 werd aangetoond. In 2016 werden naast wilde vogels, ook verschillende pluimveebedrijven en hobbyhouders geïnfecteerd met het HP H5N8 virus. De H5N5-variant is de afgelopen periode vaker aangetroffen bij wilde vogels. In Nederland werd tweemaal eerder een HP H5N5 virus aangetoond in wilde vogels. Het betrof een zwaan gevonden in Groningen, en een kuifeend gevonden in Werkendam in 2016.

Het risico op besmetting is de laatste tijd zodanig afgenomen dat per 19 april bijna alle landelijke maatregelen konden worden ingetrokken. Hoewel het risico is afgenomen, is het virus nog niet helemaal weg. Er kunnen dus nog besmette wilde vogels gevonden worden. Alertheid bij pluimveehouders blijft dus geboden. Zo is bijvoorbeeld goede hygiëne op het bedrijf nog steeds belangrijk.

bron: Ministerie van Economische Zaken / Wageningen Bioveterinary Research, 30/05/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.