Vogelgriep update 31/12 – Het laatste vervoersverbod in Biddinghuizen getrokken

Het laatste vervoersverbod in Biddinghuizen getrokken

Vanwege een uitbraak van vogelgriep op een derde bedrijf in Biddinghuizen (Biddinghuizen III) waren vanaf 1 december 2016 in een gebied van ruim 10 kilometer rond het derde bedrijf maatregelen ingesteld, zoals een vervoersverbod voor onder andere levend  pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Conform Europese regelgeving kunnen de maatregelen vanaf 30 dagen na de reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf worden ingetrokken. Dit gebeurt met ingang van zaterdag 31 december 2016 om 00.00 uur.

Echter, doordat een deel van het vervoersverbod overlapt met het gebied rondom een uitbraak in Kamperveen blijft een vervoersverbod voor een deel van kracht. Alleen in het gebied zonder overlap geldt geen vervoersverbod meer.

De beperkende maatregelen voor de jacht in de 10 km gebieden rondom Biddinghuizen zijn dus ook niet meer van kracht.

Alle landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht.

Documenten

Vanwege een besmetting met H5N8-vogelgriep op een bedrijf in Rees, bij Kleve (D), wordt een 10-kilometergebied met beperkende maatregelen ingesteld dat deels op Nederlands grondgebied ligt. De beperkende maatregelen voor de jacht in het Nederlandse deel zijn identiek aan die in de andere Nederlandse 10-kilometergebieden.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.