• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Vogelorganisaties doen onderzoek naar afname van het aantal wilde eenden in Nederland

Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland hebben de wilde eend uitgeroepen tot vogel van het jaar 2020. Er broeden volgens Sovon in Nederland nog circa 200.000 tot 300.000 paar wilde eenden in Nederland en het is nog een van de weinige diersoorten waarop nog zonder een ontheffing mag worden gejaagd. Volgens de vogelorganisaties is er echter sprake van een bijna sluipende afname van het aantal wilde eenden in Nederland.

In het voorjaar zoeken eendenparen een nestplaats waar in korte tijd een nest wordt gemaakt met 6 tot 10 eieren. In sommige jaren wordt wel 2 of 3 keer gebroed. Een broedpaar kan in theorie wel 30 jongen grootbrengen, maar in werkelijkheid ligt dat aantal fors lager. De problemen doen zich met name voor in de kuikenfase. Er groeien maar weinig kuikens uit tot volwassen eenden.

Over de oorzaak van de massale kuikensterfte onder wilde eenden is nog maar weinig bekend. Er zijn wel vermoedens zoals predatie door alle mogelijke roofdieren, verstoring door maaiwerkzaamheden of recreanten of een gebrek aan voedsel. Om meer kennis te verzamelen over eendenkuikens in de kritische eerste weken wordt aan natuurliefhebbers gevraagd om dit voorjaar de ontwikkeling van nesten in hun omgeving op de voet te volgen. De komende maanden komt daarvoor een speciale app op de website van Sovon beschikbaar gesteld.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.