Voorlopig geen afschot van roeken in Zuid-Holland

Er zullen voorlopig geen roeken worden afgeschoten in Zuid-Holland. Dit is de meest recente ontwikkeling in de procedure die de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland (NMZH) samen met diverse lokale natuurorganisaties in 2016 aanspande tegen een door de provincie verleende ontheffing aan de faunabeheereenheid voor het doden van roeken.

 

In de zomer van 2015 tekende de NMZH samen met lokale natuurorganisaties beroep aan tegen de ontheffing van de provincie Zuid-Holland voor het doden van roeken om schade in de land- en tuinbouw te voorkomen. Volgens de NMZH is de ontheffing ten onrechte is afgegeven omdat de roek geen gunstige staat van instandhouding kent en de schade die roeken veroorzaken slechts minimaal is. Deze kritiek uitte de NMZH al eerder in een zienswijze op de ontwerp-ontheffing.

Medio december 2016 stond de zitting bij de rechtbank gepland over het beroep van NMZH. Op verzoek van de provincie werd de zitting echter afgeblazen omdat nieuwe informatie hier aanleiding toe zou geven. De NMZH vroeg daarom een voorlopige voorziening aan, waarmee de rechter de ontheffing kan schorsen tot de definitieve uitspraak. Daarop deed de faunabeheereenheid de toezegging om geen gebruik te maken van de ontheffing totdat de rechter een definitieve uitspraak heeft gedaan. Omdat er nu geen sprake meer is van een spoedeisend belang, heeft de voorzieningenrechter besloten het verzoek tot een voorlopige voorziening niet toe te kennen. Mocht de faunabeheereenheid toch gebruik maken van de ontheffing, dan kan de NMZH zich tot de rechter wenden.

bron: NMZH, 18/01/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.