Voorlopig geen edelherten in Drents-Friese Wold

De Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek heeft besloten dat de tijd niet rijp is om edelherten te introduceren in Nationaal Park het Drents-Friese Wold. Over de randvoorwaarden voor de uitwerking van het plan van aanpak herintroductie werd tijdens de vergadering van 22 juni geen overeenstemming bereikt. Door ontbrekend draagvlak onder boeren blijft een unaniem advies uit. Daarom heeft de stuurgroep nu in gezamenlijkheid besloten dat de introductie van edelherten op dit moment bestuurlijk niet haalbaar is.

De Stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek heeft de ‘Soorten Effect Rapportage Drents-Friese Wold’ vastgesteld. Doel van het rapport was om de maatschappelijke lusten en lasten van de herintroductie van edelherten en de spontane vestiging van damherten in Nationaal Park het Drents-Friese Wold goed af te wegen. Uit de rapportage blijkt dat herten een positieve toegevoegde waarde leveren aan de doelen voor het natuurgebied. Deze positieve bijdrage is niet alleen ecologisch van aard, herten leveren ook een grote maatschappelijke en toeristisch-economische meerwaarde op voor het Drents-Friese Wold. Voor de omringende landbouw zijn negatieve effecten benoemd. De landbouwsector liet eerder al weten dat ze de komst van edel- en damherten alleen zien zitten als er een hek rondom het hele Drents-Friese Wold komt.

Voorzitter van de stuurgroep Henk van Hooft: “We hebben het introduceren van edelherten in het Drents-Friese Wold zorgvuldig onderzocht. Uit dat onderzoek werd duidelijk dat edelherten van toegevoegde waarde zijn voor de doelen van ons Nationaal Park. Deze conclusie uit de SER werd in april 2017 dan ook door alle betrokkenen onderschreven. Over de voorwaarden waaronder de introductie moet gebeuren, liepen de inzichten echter teveel uiteen. Dit plan heeft zowel ecologisch als economisch en maatschappelijk gezien zoveel impact op het gebied en de omgeving, dat volledig draagvlak binnen de stuurgroep heel belangrijk is. Zolang die ontbreekt moet je concluderen dat de tijd er nog niet rijp voor is.”

“De komst van edelherten en damherten naar het Drents-Friese Wold zou een aanwinst zijn voor de natuur en de recreatie”, reageert provinciaal ambassadeur Taco van den Heiligenberg van Natuurmonumenten. “Ik snap dat de boeren niet zitten te wachten op de herten, maar het gaat hier om een breder belang. Ik hoop dat LTO Noord haar standpunt heroverweegt en daar recht aan wil doen.”

Zie voor meer informatie de volledige documenten van de SER en onderliggende rapporten op de site van Nationaal Park Drents-Friese Wold.

bron: Nationaal Park Drents-Friese Wold / Natuurmonumenten, 27/06/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.