• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Voornemen om bewaarloon wapens en munitie bij Politie te verhogen

 Bericht: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Hierbij willen wij U informeren over het voornemen tot wijzigen (verhogen) van het bewaarloon zoals vermeld in artikel 47, lid 4, van de Rwm. Naar aanleiding van een kostenanalyse door de korpschef van de politie is het voornemen om het bewaarloon te wijzigen naar € 15,00 per wapen per kalendermaand.

In artikel 8 van de Wwm is bepaald in welke gevallen een wapen of munitie in bewaring dienen te worden gegeven bij de korpschef van de politie. Verder is in artikel 8, lid 7, van de Wwm bepaald dat voor in bewaring gegeven wapens of munitie een bewaarloon is verschuldigd aan de korpschef, overeenkomstig bij regeling van Onze Minister gestelde regels. Het huidige bewaarloon (zoals vermeld in artikel 47, lid 4, van de Rwm) is sinds 1989 bepaald op € 2,27 per wapen per kalendermaand.

Het huidige bewaarloon is niet (meer) kostendekkend voor de tijd, capaciteit en middelen die de korpschef van de politie moet inzetten om gevolg te kunnen geven aan de wettelijke taak met betrekking tot het in bewaring nemen van vuurwapens en munitie. Derhalve is het voornemen om het bewaarloon te actualiseren.

Alvorens de wijziging daadwerkelijk kan worden doorgevoerd in de Rwm zullen er enkele (proces)stappen moeten worden doorlopen. Ik zal u nader informeren als duidelijkheid is wanneer de wijziging daadwerkelijk zal worden doorgevoerd.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Criminaliteit en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.