• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Voorstel PvdD om jachtverbod ingetrokken.

Koijn oplettend

De Partij van de Dieren (PvdD) diende tijdens de behandeling van de Stikstofwet 2 amendementen in die tegen de jacht waren gericht;

  •  Een Rode Lijst-notering zou altijd moeten leiden tot verwijdering van die soort van de nationale wildlijst.
  • Zij vroeg dus ook om het konijn en haas te schrappen van de wildlijst.

Tijdens de stemming over de Stikstofwet, bleek dat zij deze 2 amendementen had ingetrokken omdat toch een grote meerderheid er tegen gestemd zou hebben omdat dit niets van doen had met de inhoud van de Stikstofwet.

De NOJG is net als de Minister LNV Schouten en de Koninklijke jagersvereniging eens dat de instandhouding van de haas en het konijn niet in het geding zijn en dat deze de huidige jachtdruk in Nederland goed aan kunnen.

De NOJG vindt dat deze soorten nooit op de Rode Lijst had mogen staan, zeker gezien de criteria die hiervoor zijn gebruikt en dat de Rode Lijst Internationaal juridisch ook geen status heeft.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.