Voorstel Statenfracties Noord-Holland tot verbod jachtgeweer in stiltegebieden Textel

stiltegebied Textel

Als het aan de Provinciale Statenfracties van de Partij voor de Dieren, D66, PvdA en SP van Noord-Holland ligt, wordt de jacht met een geweer in stiltegebieden aan banden gelegd. Dit initiatiefvoorstel wordt ingediend tijdens de vergadering van 2 februari.

Om de stilte in stiltegebieden te waarborgen is al een groot aantal activiteiten verboden. Het gebruik van een vuurwapen is verboden omdat met ‘dit toestel de ervaring van de natuurlijke geluiden kan worden verstoord’ Hier zijn uitzonderingen op, zoals bijvoorbeeld voor de politie in nood. Door ‘te ruime’ uitzonderingen in de Flora- en Faunawet bestaat het verbod op het jachtgeweer feitelijk niet. Als het aan de partijen ligt worden de stiltegebieden niet alleen buiten het jachtseizoen gesloten, maar het hele jaar. ‘Een stiltegebied geldt voor 365 dagen per jaar en niet voor een deel daarvan. Een geluidsdemper in combinatie met subsonische munitie is geen maatregel tegen deze verstoring, omdat het geluid van een gedempt schot, nog steeds een hard geluid is (170 om zo’n 140 decibel).’

Toch houden de partijen een slag om de arm: ‘Mocht blijken dat een wildsoort significante schade aanricht en er geen alternatieven zijn, dan kan een aanwijzing of ontheffing gemotiveerd worden aangevraagd of verleend. De beperking om het jachtgeweer in stiltegebieden voor de jacht niet meer toe te staan houdt geen beperking van het ‘genot van de jacht in’. Het blijft immers mogelijk om met andere middelen dan het geweer het recht uit te oefenen.’ Het genot van de jacht is een onderdeel van het eigendomsrecht, indien verhuurd gebeurt dit volgens de partijen vaak tegen een tegenprestatie of een zeer gering bedrag. ‘Het algemeen belang van stilte weegt daarom sterker dan het particulier belang van de jachthouder’, zo staat in het voorstel beschreven. Het initiatiefvoorstel komt als aanvulling op het voorstel van Partij van de Dieren-Statenlid Bram van Liere dat al als hamerstuk op de agenda staat

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk